Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Castelló d'Empúries. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 3 0 3 0 0 0 1 0 1 1 1 2 6 0 6 86 13 99 3 0 3 7 2 9 25 3 28 0 0 0 132 19 151
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Indústries extractives 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Indústries manufactureres 29 3 32 17 3 20 16 17 33 5 11 16 4 8 12 0 0 0 76 21 97 50 12 62 7 2 9 0 0 0 204 77 281
Electricitat, gas i aigua 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 12 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 1 19
Construcció 27 3 30 1 0 1 4 6 10 11 8 19 7 1 8 0 0 0 229 7 236 27 2 29 74 3 77 0 0 0 380 30 410
Comerç i reparació 69 35 104 3 7 10 21 13 34 6 32 38 39 100 139 1 0 1 55 8 63 18 7 25 17 18 35 0 0 0 229 220 449
Hostaleria 67 27 94 1 1 2 13 5 18 10 12 22 79 76 155 0 1 1 9 3 12 1 1 2 6 7 13 0 0 0 186 133 319
Transport i comunicacions 5 2 7 0 1 1 1 5 6 8 4 12 6 6 12 1 0 1 2 0 2 59 1 60 4 0 4 0 0 0 86 19 105
Mediació financera 3 2 5 0 0 0 3 9 12 17 10 27 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 48
Immob, lloguers i ser. emp. 24 21 45 7 14 21 19 23 42 10 29 39 7 3 10 0 0 0 6 2 8 1 3 4 3 32 35 0 0 0 77 127 204
Adm. pública, defensa i SS 6 4 10 7 5 12 30 15 45 13 28 41 2 0 2 3 0 3 5 3 8 4 1 5 4 5 9 7 5 12 81 66 147
Educació 7 1 8 16 69 85 1 4 5 0 1 1 1 7 8 1 0 1 1 1 2 4 6 10 0 2 2 0 0 0 31 91 122
Sanitat i serveis socials 3 2 5 12 16 28 5 10 15 0 3 3 4 13 17 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 4 4 0 0 0 27 49 76
Altres serveis 5 9 14 5 2 7 5 10 15 2 5 7 6 22 28 0 0 0 1 1 2 4 0 4 10 4 14 0 0 0 38 53 91
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 2 2 0 1 1 2 42 44 0 0 0 3 48 51
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 248 109 357 70 118 188 120 118 238 85 144 229 162 239 401 96 14 110 400 51 451 179 37 216 152 122 274 7 5 12 1.519 957 2.476
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Castelló d'Empúries

Opciones
Búsqueda por nombre