Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Quart. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 18 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4 24
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries manufactureres 23 2 25 13 0 13 12 13 25 2 13 15 4 3 7 0 0 0 76 21 97 39 31 70 8 2 10 0 0 0 177 85 262
Electricitat, gas i aigua 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0 6 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 3 16
Construcció 8 2 10 1 1 2 3 3 6 7 6 13 0 1 1 0 0 0 106 5 111 8 2 10 16 0 16 0 0 0 149 20 169
Comerç i reparació 17 17 34 1 1 2 14 18 32 8 8 16 19 59 78 0 0 0 52 2 54 4 3 7 16 9 25 0 0 0 131 117 248
Hostaleria 4 3 7 4 1 5 1 2 3 2 4 6 9 21 30 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 20 35 55
Transport i comunicacions 9 2 11 1 0 1 4 7 11 3 9 12 1 2 3 0 0 0 6 1 7 27 2 29 0 0 0 0 0 0 51 23 74
Mediació financera 2 0 2 0 0 0 4 5 9 13 7 20 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 21 15 36
Immob, lloguers i ser. emp. 6 0 6 3 6 9 7 21 28 11 16 27 7 4 11 0 0 0 1 2 3 1 0 1 1 8 9 0 0 0 37 57 94
Adm. pública, defensa i SS 0 3 3 2 8 10 15 9 24 4 15 19 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 0 2 29 42 71
Educació 0 1 1 18 42 60 0 5 5 0 2 2 0 5 5 0 0 0 2 0 2 0 2 2 1 2 3 1 0 1 22 59 81
Sanitat i serveis socials 0 0 0 0 11 11 0 7 7 4 4 8 5 16 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 10 41 51
Altres serveis 0 1 1 1 2 3 3 2 5 0 6 6 3 8 11 0 0 0 1 0 1 1 1 2 4 0 4 0 0 0 13 20 33
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 22 24 0 0 0 2 25 27
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 71 32 103 45 73 118 63 94 157 54 91 145 57 124 181 19 4 23 251 34 285 81 43 124 51 51 102 3 0 3 695 546 1.241
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Quart

Options
Search by name