Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Salt. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 3 0 3 0 1 1 3 1 4 1 2 3 1 1 2 80 10 90 9 0 9 11 0 11 34 7 41 0 0 0 142 22 164
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 3 2 0 2 0 1 1 0 0 0 4 4 8
Indústries extractives 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
Indústries manufactureres 44 25 69 31 16 47 89 43 132 47 71 118 64 38 102 6 2 8 656 126 782 554 306 860 131 62 193 0 0 0 1.622 689 2.311
Electricitat, gas i aigua 1 0 1 0 2 2 7 0 7 3 5 8 1 0 1 0 0 0 25 1 26 9 1 10 1 0 1 0 0 0 47 9 56
Construcció 39 5 44 6 1 7 16 9 25 22 33 55 34 1 35 2 0 2 875 17 892 93 1 94 278 12 290 0 0 0 1.365 79 1.444
Comerç i reparació 103 66 169 6 6 12 81 52 133 46 160 206 206 502 708 1 0 1 315 32 347 69 18 87 130 68 198 0 0 0 957 904 1.861
Hostaleria 26 24 50 1 0 1 12 18 30 4 16 20 135 167 302 0 1 1 11 3 14 2 4 6 19 18 37 0 0 0 210 251 461
Transport i comunicacions 22 2 24 2 3 5 30 17 47 52 54 106 17 14 31 0 0 0 32 4 36 287 22 309 28 8 36 0 0 0 470 124 594
Mediació financera 19 0 19 3 1 4 29 14 43 35 62 97 2 2 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 90 81 171
Immob, lloguers i ser. emp. 14 8 22 37 21 58 58 57 115 34 110 144 53 31 84 1 0 1 28 15 43 7 8 15 40 224 264 0 0 0 272 474 746
Adm. pública, defensa i SS 15 9 24 9 10 19 82 47 129 43 92 135 21 8 29 7 1 8 26 5 31 7 3 10 29 17 46 3 1 4 242 193 435
Educació 6 7 13 97 134 231 13 23 36 6 15 21 6 35 41 0 1 1 4 0 4 2 5 7 15 16 31 0 0 0 149 236 385
Sanitat i serveis socials 5 10 15 26 69 95 19 30 49 13 46 59 60 210 270 0 0 0 2 5 7 5 2 7 10 45 55 0 0 0 140 417 557
Altres serveis 12 11 23 12 6 18 21 6 27 6 13 19 15 117 132 2 1 3 9 4 13 18 5 23 33 16 49 0 0 0 128 179 307
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11 0 3 3 1 3 4 0 2 2 9 162 171 0 0 0 12 179 191
Organismes extraterrit. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 309 167 476 232 270 502 460 317 777 312 679 991 617 1.135 1.752 101 19 120 1.999 219 2.218 1.066 377 1.443 757 658 1.415 3 1 4 5.856 3.842 9.698
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Salt

Opciones
Búsqueda por nombre