Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Vilablareix. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 2 1 2 3 16 8 24 0 0 0 3 2 5 1 1 2 0 0 0 25 14 39
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries manufactureres 12 1 13 3 3 6 15 10 25 5 10 15 2 7 9 0 0 0 52 23 75 32 26 58 9 6 15 0 0 0 130 86 216
Electricitat, gas i aigua 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6 2 8 1 0 1 1 0 1 0 0 0 11 5 16
Construcció 6 1 7 2 0 2 5 2 7 2 3 5 3 0 3 0 0 0 67 12 79 13 1 14 9 3 12 0 0 0 107 22 129
Comerç i reparació 27 11 38 0 2 2 16 10 26 8 24 32 24 39 63 0 0 0 43 5 48 12 2 14 10 3 13 0 0 0 140 96 236
Hostaleria 5 3 8 0 0 0 3 1 4 0 1 1 9 24 33 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 19 33 52
Transport i comunicacions 8 1 9 1 1 2 1 8 9 8 7 15 5 2 7 0 0 0 10 1 11 29 3 32 3 2 5 0 0 0 65 25 90
Mediació financera 4 0 4 1 0 1 6 1 7 18 7 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 29 10 39
Immob, lloguers i ser. emp. 5 8 13 7 6 13 15 13 28 2 10 12 4 3 7 0 0 0 1 2 3 2 3 5 4 10 14 0 0 0 40 55 95
Adm. pública, defensa i SS 5 0 5 1 4 5 13 11 24 8 15 23 9 2 11 3 0 3 0 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 41 36 77
Educació 0 0 0 11 22 33 3 5 8 1 3 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 15 35 50
Sanitat i serveis socials 1 1 2 3 14 17 3 7 10 2 4 6 5 28 33 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 5 9 0 0 0 19 60 79
Altres serveis 4 3 7 4 2 6 3 4 7 0 2 2 4 16 20 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 27 43
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 14 16 0 0 0 3 14 17
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 78 29 107 35 54 89 84 74 158 57 88 145 66 125 191 19 10 29 183 47 230 94 41 135 44 50 94 0 1 1 660 519 1.179
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Vilablareix

Opciones
Búsqueda por nombre