Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Bellpuig. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 5 1 6 1 2 3 4 1 5 2 0 2 4 0 4 78 11 89 2 1 3 14 3 17 15 8 23 0 0 0 125 27 152
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Indústries extractives 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Indústries manufactureres 28 8 36 7 0 7 18 18 36 7 11 18 5 2 7 1 1 2 144 50 194 64 54 118 12 11 23 0 0 0 286 155 441
Electricitat, gas i aigua 1 0 1 0 0 0 3 1 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9
Construcció 15 1 16 1 0 1 2 7 9 1 4 5 6 0 6 3 0 3 136 3 139 21 0 21 41 2 43 0 0 0 226 17 243
Comerç i reparació 36 22 58 1 2 3 11 12 23 5 8 13 19 51 70 1 0 1 33 8 41 9 8 17 11 6 17 0 0 0 126 117 243
Hostaleria 6 10 16 0 0 0 1 1 2 1 2 3 19 29 48 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 6 6 0 0 0 29 49 78
Transport i comunicacions 3 1 4 0 0 0 6 6 12 9 15 24 2 1 3 0 0 0 2 0 2 70 2 72 3 0 3 0 0 0 95 25 120
Mediació financera 5 0 5 0 0 0 5 4 9 20 8 28 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 12 44
Immob, lloguers i ser. emp. 6 2 8 9 3 12 16 18 34 4 5 9 1 0 1 1 0 1 8 1 9 0 0 0 3 6 9 0 0 0 48 35 83
Adm. pública, defensa i SS 6 2 8 1 4 5 12 13 25 7 18 25 3 0 3 2 0 2 4 0 4 0 0 0 1 2 3 0 0 0 36 39 75
Educació 2 1 3 13 46 59 2 7 9 1 3 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 3 0 4 4 0 0 0 19 65 84
Sanitat i serveis socials 0 2 2 5 22 27 3 10 13 3 2 5 5 14 19 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 8 11 0 0 0 19 60 79
Altres serveis 3 8 11 1 0 1 3 4 7 1 3 4 4 18 22 0 0 0 0 0 0 3 1 4 8 2 10 0 0 0 23 36 59
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 17 18 0 0 0 2 17 19
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 117 58 175 39 79 118 87 102 189 61 79 140 71 116 187 87 14 101 336 64 400 182 72 254 98 72 170 0 0 0 1.078 656 1.734
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Bellpuig

Opciones
Búsqueda por nombre