Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Castelldans. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 1 1 2 0 0 0 2 1 3 0 1 1 3 0 3 99 28 127 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 108 32 140
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries manufactureres 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7 17 24 3 0 3 1 1 2 0 0 0 13 22 35
Electricitat, gas i aigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Construcció 4 1 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 2 36 4 1 5 5 0 5 0 0 0 47 5 52
Comerç i reparació 1 5 6 1 0 1 3 4 7 3 3 6 1 3 4 0 0 0 6 0 6 12 2 14 4 0 4 0 0 0 31 17 48
Hostaleria 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 14
Transport i comunicacions 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 8 0 8 0 0 0 0 0 0 11 4 15
Mediació financera 1 0 1 0 1 1 0 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
Immob, lloguers i ser. emp. 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 10
Adm. pública, defensa i SS 0 0 0 2 6 8 3 2 5 1 3 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 11 20
Educació 0 0 0 1 9 10 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 13
Sanitat i serveis socials 0 1 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8
Altres serveis 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 3 4
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 12 15 27 8 22 30 11 12 23 9 14 23 7 14 21 99 28 127 51 21 72 29 4 33 13 3 16 0 0 0 239 133 372
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Castelldans

Opciones
Búsqueda por nombre