Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Tornabous. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 2 0 2 1 0 1 2 2 4 6 2 8 10 1 11 51 5 56 7 0 7 3 2 5 14 5 19 0 0 0 96 17 113
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries manufactureres 5 2 7 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 14 24 7 3 10 5 1 6 0 0 0 30 23 53
Electricitat, gas i aigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Construcció 8 1 9 1 0 1 0 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0 8 0 8 0 0 0 35 5 40
Comerç i reparació 5 2 7 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 10 12 0 0 0 2 2 4 1 0 1 1 1 2 0 0 0 11 17 28
Hostaleria 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9
Transport i comunicacions 0 0 0 4 0 4 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 9 2 11
Mediació financera 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
Immob, lloguers i ser. emp. 0 0 0 1 2 3 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 5 6 11
Adm. pública, defensa i SS 0 0 0 2 0 2 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7
Educació 0 1 1 4 5 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11
Sanitat i serveis socials 0 0 0 3 11 14 0 1 1 2 0 2 0 6 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 7 19 26
Altres serveis 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 3 4
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 11 33 18 19 37 4 14 18 11 9 20 14 23 37 51 7 58 40 16 56 18 5 23 30 12 42 0 0 0 208 116 324
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Tornabous

Options
Search by name