Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Tivissa. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 3 2 5 0 0 0 5 0 5 2 2 4 1 0 1 89 36 125 2 0 2 1 0 1 7 8 15 0 0 0 110 48 158
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries manufactureres 6 3 9 4 0 4 7 5 12 5 5 10 2 0 2 0 0 0 31 18 49 18 20 38 1 0 1 0 0 0 74 51 125
Electricitat, gas i aigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Construcció 0 0 0 2 0 2 7 0 7 1 2 3 1 0 1 0 0 0 56 0 56 12 1 13 22 1 23 0 0 0 101 4 105
Comerç i reparació 9 11 20 0 0 0 1 5 6 0 2 2 4 13 17 0 0 0 8 3 11 2 0 2 1 1 2 0 0 0 25 35 60
Hostaleria 6 2 8 0 0 0 0 1 1 0 2 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 9 10 19
Transport i comunicacions 1 0 1 0 0 0 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 25 1 26 2 0 2 0 0 0 32 2 34
Mediació financera 1 0 1 0 2 2 1 0 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10
Immob, lloguers i ser. emp. 1 1 2 4 0 4 3 1 4 1 5 6 3 1 4 0 0 0 2 0 2 2 11 13 2 0 2 0 0 0 18 19 37
Adm. pública, defensa i SS 0 1 1 1 3 4 11 2 13 2 7 9 4 0 4 8 0 8 3 0 3 3 0 3 2 4 6 0 0 0 34 17 51
Educació 1 0 1 6 21 27 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8 26 34
Sanitat i serveis socials 0 0 0 2 5 7 1 1 2 0 3 3 5 6 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 24
Altres serveis 3 2 5 1 0 1 0 2 2 2 1 3 0 5 5 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0 2 0 0 0 11 10 21
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 8 8
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 31 22 53 20 31 51 38 21 59 16 34 50 25 27 52 97 36 133 107 21 128 68 36 104 39 24 63 0 0 0 441 252 693
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Tivissa

Options
Search by name