Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Torredembarra. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 16 4 20 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 51 8 59 1 0 1 1 0 1 7 4 11 0 0 0 77 20 97
Pesca 3 0 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 17 0 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 23
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Indústries manufactureres 52 15 67 17 10 27 48 23 71 12 19 31 12 10 22 0 0 0 181 22 203 119 79 198 18 14 32 0 0 0 459 192 651
Electricitat, gas i aigua 0 0 0 3 0 3 6 4 10 0 3 3 0 0 0 0 0 0 17 0 17 8 0 8 3 0 3 0 0 0 37 7 44
Construcció 48 3 51 11 1 12 15 22 37 17 14 31 14 6 20 1 0 1 485 15 500 57 1 58 153 7 160 0 0 0 801 69 870
Comerç i reparació 102 92 194 10 5 15 47 35 82 24 47 71 81 265 346 1 3 4 92 15 107 22 7 29 35 42 77 0 0 0 414 511 925
Hostaleria 70 39 109 1 0 1 5 4 9 12 20 32 129 107 236 0 1 1 13 6 19 5 3 8 12 23 35 0 0 0 247 203 450
Transport i comunicacions 26 7 33 11 1 12 17 17 34 40 27 67 10 4 14 1 0 1 6 1 7 126 14 140 23 15 38 0 0 0 260 86 346
Mediació financera 23 5 28 4 7 11 15 10 25 38 37 75 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 81 62 143
Immob, lloguers i ser. emp. 52 18 70 31 22 53 27 41 68 15 41 56 26 15 41 3 0 3 7 3 10 3 2 5 4 22 26 0 0 0 168 164 332
Adm. pública, defensa i SS 10 4 14 19 16 35 69 37 106 25 49 74 20 2 22 8 0 8 24 3 27 10 0 10 7 13 20 1 0 1 193 124 317
Educació 2 1 3 59 125 184 8 7 15 1 8 9 2 15 17 0 0 0 2 1 3 2 0 2 6 6 12 0 0 0 82 163 245
Sanitat i serveis socials 5 4 9 28 41 69 9 27 36 4 16 20 9 58 67 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 7 10 0 1 1 59 155 214
Altres serveis 9 22 31 5 8 13 10 9 19 7 12 19 8 57 65 0 1 1 6 1 7 11 3 14 8 4 12 0 0 0 64 117 181
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 50 61 0 0 0 12 57 69
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 418 214 632 199 237 436 278 238 516 195 295 490 314 547 861 82 13 95 835 68 903 366 110 476 290 208 498 1 1 2 2.978 1.931 4.909
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Torredembarra

Options
Search by name