Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Alt Empordà. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 2.196 427 26 5.324 251 6.416 8.962 4.424 2.412 911 2.703 2.742 1.930 1.783 1.530 655 3 42.695
Catalunya 1.618 296 20 3.667 185 3.695 6.487 2.219 1.582 751 1.935 1.825 1.552 1.301 1.096 267 3 28.499
Barcelona 121 25 0 544 29 435 799 455 247 143 340 375 275 274 190 36 1 4.289
Girona 1.484 257 20 3.068 152 3.224 5.585 1.720 1.316 598 1.568 1.401 1.243 993 897 225 1 23.752
Lleida 9 2 0 35 3 23 46 30 8 5 16 29 27 25 2 3 1 264
Tarragona 4 12 0 20 1 13 57 14 11 5 11 20 7 9 7 3 0 194
Resta de l'Estat 244 84 3 1.157 53 1.920 1.745 1.376 631 117 478 789 258 354 254 280 0 9.743
Andalusia 155 54 1 661 31 1.213 950 765 320 40 238 328 99 154 127 196 0 5.332
Aragó 8 0 0 31 0 33 60 55 18 17 21 38 20 19 6 2 0 328
Astúries 3 1 0 14 2 12 25 17 8 2 3 16 2 5 2 1 0 113
Balears 0 1 0 9 0 8 16 5 3 1 10 11 7 7 1 3 0 82
Canàries 1 0 0 4 1 2 10 8 1 0 4 3 0 3 5 0 0 42
Cantàbria 1 1 0 5 0 9 11 6 5 0 2 5 3 1 0 0 0 49
Catella-la Manxa 4 3 0 35 1 65 72 41 29 1 14 44 14 15 7 7 0 352
Catella i Lleó 19 7 0 66 2 110 130 147 74 21 37 83 29 31 20 20 0 796
Comunitat Valenciana 4 5 0 35 3 39 53 28 20 6 23 32 18 15 8 5 0 294
Extremadura 17 5 1 166 7 272 190 128 73 7 42 92 23 50 23 24 0 1.120
Galícia 12 4 0 44 2 59 62 66 26 7 21 30 12 13 12 12 0 382
Madrid 8 1 1 33 1 42 76 44 27 7 35 55 13 22 17 4 0 386
Múrcia 5 1 0 11 1 16 34 24 9 1 9 12 7 1 10 2 0 143
Navarra 2 0 0 2 0 6 7 4 2 0 2 6 2 4 3 1 0 41
País Basc 2 1 0 33 1 21 29 25 8 6 10 13 3 6 7 2 0 167
La Rioja 0 0 0 2 0 2 4 3 3 0 3 4 3 1 2 1 0 28
Ceuta / Melilla 3 0 0 6 1 11 16 10 5 1 4 17 3 7 4 0 0 88
Estranger 334 47 3 500 13 801 730 829 199 43 290 128 120 128 180 108 0 4.453
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geográfico: Alt Empordà

Selección por nivel geográfico
Búsqueda por nombre