Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Masnou, el. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 108 15 2 2.257 77 744 1.645 415 579 362 988 574 689 772 373 150 1 9.751
Catalunya 72 12 1 1.604 60 467 1.268 296 417 295 764 437 495 581 284 45 0 7.098
Barcelona 69 12 1 1.556 54 459 1.239 290 410 286 734 424 469 558 272 43 0 6.876
Girona 1 0 0 18 3 4 11 1 2 5 10 1 9 6 7 0 0 78
Lleida 2 0 0 15 3 3 12 4 3 4 12 3 14 12 1 1 0 89
Tarragona 0 0 0 15 0 1 6 1 2 0 8 9 3 5 4 1 0 55
Resta de l'Estat 25 3 1 527 14 202 304 84 142 51 166 121 153 144 70 66 1 2.074
Andalusia 7 1 0 195 7 78 104 31 54 14 52 35 24 44 29 28 1 704
Aragó 2 0 0 30 2 10 22 6 9 7 15 4 20 9 5 2 0 143
Astúries 0 0 0 7 0 2 6 1 0 0 0 3 5 4 0 1 0 29
Balears 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 2 2 2 1 1 0 0 15
Canàries 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0 3 1 0 0 11
Cantàbria 0 0 0 3 0 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 17
Catella-la Manxa 1 0 0 31 0 10 22 4 9 3 8 10 7 9 0 5 0 119
Catella i Lleó 1 1 0 62 0 20 25 4 12 7 24 15 33 25 2 4 0 235
Comunitat Valenciana 0 0 0 13 2 10 23 2 6 4 6 5 10 6 2 2 0 91
Extremadura 10 1 0 77 0 45 36 17 19 3 17 16 13 9 8 12 0 283
Galícia 2 0 0 32 0 11 16 6 8 0 12 11 8 9 5 6 0 126
Madrid 0 0 1 28 2 5 17 4 8 4 10 8 9 7 4 0 0 107
Múrcia 2 0 0 16 0 1 13 2 3 6 5 6 3 2 3 4 0 66
Navarra 0 0 0 9 0 1 3 0 2 1 7 3 6 3 1 0 0 36
País Basc 0 0 0 14 0 2 5 2 5 0 3 0 6 6 3 1 0 47
La Rioja 0 0 0 0 1 1 5 0 4 0 2 0 2 3 5 1 0 24
Ceuta / Melilla 0 0 0 7 0 3 2 1 2 0 1 0 3 2 0 0 0 21
Estranger 11 0 0 126 3 75 73 35 20 16 58 16 41 47 19 39 0 579
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Masnou, el

Opciones
Búsqueda por nombre