Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Mediona. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 44 0 0 298 1 69 45 34 19 8 30 35 25 49 7 1 0 665
Catalunya 36 0 0 242 1 57 40 27 15 8 26 30 21 43 6 0 0 552
Barcelona 34 0 0 235 1 54 39 26 15 8 25 29 20 42 6 0 0 534
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
Tarragona 2 0 0 3 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 11
Resta de l'Estat 8 0 0 46 0 10 5 6 3 0 3 5 4 4 1 1 0 96
Andalusia 3 0 0 22 0 5 1 0 3 0 2 0 1 2 1 1 0 41
Aragó 2 0 0 3 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
Catella i Lleó 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 9
Comunitat Valenciana 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Extremadura 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7
Galícia 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Madrid 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Múrcia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
La Rioja 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Estranger 0 0 0 10 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 17
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Mediona

Selection by geographic level
Search by name