Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Olvan. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 49 0 1 81 2 67 70 19 22 7 12 14 11 13 6 3 0 377
Catalunya 47 0 1 77 2 59 65 19 17 6 12 12 9 12 5 2 0 345
Barcelona 43 0 1 75 1 57 62 18 16 6 12 12 7 11 5 2 0 328
Girona 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Lleida 1 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 9
Tarragona 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Resta de l'Estat 1 0 0 4 0 6 3 0 5 1 0 2 2 0 1 1 0 26
Andalusia 1 0 0 1 0 5 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 13
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Extremadura 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Olvan

Opciones
Búsqueda por nombre