Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Vilassar de Dalt. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 97 0 0 872 19 366 631 143 178 99 332 172 216 237 132 59 0 3.553
Catalunya 67 0 0 676 14 247 521 102 132 83 263 140 179 187 104 20 0 2.735
Barcelona 66 0 0 658 13 244 509 99 130 77 258 138 172 175 104 18 0 2.661
Girona 1 0 0 4 0 0 5 1 1 2 2 0 0 3 0 2 0 21
Lleida 0 0 0 12 1 2 3 2 1 4 3 1 6 5 0 0 0 40
Tarragona 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 13
Resta de l'Estat 22 0 0 164 5 105 93 33 41 12 49 30 31 47 23 20 0 675
Andalusia 7 0 0 60 0 36 26 12 15 3 9 12 8 16 8 8 0 220
Aragó 1 0 0 14 0 1 7 1 1 3 6 4 3 4 2 1 0 48
Astúries 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 7
Balears 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Cantàbria 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 6
Catella-la Manxa 1 0 0 12 1 8 2 0 1 0 6 0 0 0 1 1 0 33
Catella i Lleó 1 0 0 7 0 3 12 1 7 1 4 1 6 11 3 1 0 58
Comunitat Valenciana 0 0 0 8 1 3 2 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 22
Extremadura 0 0 0 5 1 2 8 2 0 0 4 4 2 2 0 0 0 30
Galícia 0 0 0 3 0 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 0 0 18
Madrid 0 0 0 8 1 0 8 0 3 0 3 1 2 3 0 0 0 29
Múrcia 12 0 0 37 1 46 21 9 10 2 11 3 6 6 4 7 0 175
Navarra 0 0 0 1 0 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 11
País Basc 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 9
La Rioja 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ceuta / Melilla 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Estranger 8 0 0 32 0 14 17 8 5 4 20 2 6 3 5 19 0 143
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Vilassar de Dalt

Options
Search by name