Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Vallgorguina. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 19 0 1 208 3 70 113 31 40 31 55 28 32 22 24 2 0 679
Catalunya 16 0 1 166 2 53 97 23 32 25 39 23 24 19 21 1 0 542
Barcelona 15 0 1 161 2 53 97 22 32 25 39 22 20 18 21 1 0 529
Girona 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lleida 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5
Tarragona 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 7
Resta de l'Estat 2 0 0 34 0 17 12 5 5 3 11 3 6 2 2 1 0 103
Andalusia 0 0 0 13 0 7 6 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 35
Aragó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
Astúries 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Catella-la Manxa 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 9
Catella i Lleó 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 11
Comunitat Valenciana 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 9
Extremadura 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Galícia 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 8
Madrid 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 9
Múrcia 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Navarra 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Estranger 1 0 0 8 1 0 4 3 3 3 5 2 2 1 1 0 0 34
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Vallgorguina

Opciones
Búsqueda por nombre