Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Bescanó. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 53 1 1 491 5 199 301 53 72 25 101 116 94 91 34 20 0 1.657
Catalunya 49 1 1 418 5 159 277 46 59 23 88 101 87 79 32 10 0 1.435
Barcelona 2 0 0 25 0 5 32 3 5 3 9 9 12 11 6 1 0 123
Girona 47 1 1 392 5 154 243 43 52 18 77 88 74 67 26 8 0 1.296
Lleida 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 3 1 1 0 0 0 12
Tarragona 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4
Resta de l'Estat 3 0 0 63 0 38 22 5 13 1 9 13 6 9 1 5 0 188
Andalusia 1 0 0 41 0 21 10 5 5 1 6 7 1 7 1 3 0 109
Aragó 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6
Astúries 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7
Catella i Lleó 0 0 0 5 0 5 3 0 3 0 1 2 1 0 0 1 0 21
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Extremadura 2 0 0 3 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Galícia 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 8
Madrid 0 0 0 5 0 1 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 13
Múrcia 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Estranger 1 0 0 10 0 2 2 2 0 1 4 2 1 3 1 5 0 34
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Bescanó

Options
Search by name