Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Espolla. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 33 0 2 24 1 19 28 7 10 4 10 9 10 5 3 6 0 171
Catalunya 30 0 2 18 1 15 25 5 9 4 10 8 9 5 2 3 0 146
Barcelona 1 0 0 4 1 2 3 2 0 0 1 3 2 2 0 1 0 22
Girona 29 0 2 14 0 13 22 3 9 4 9 4 7 2 2 2 0 122
Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Resta de l'Estat 3 0 0 5 0 2 3 1 1 0 0 1 1 0 0 3 0 20
Andalusia 3 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 13
Aragó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Astúries 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Espolla

Opciones
Búsqueda por nombre