Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Quart. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 24 0 0 262 16 169 248 55 74 36 94 71 81 51 33 27 0 1.241
Catalunya 15 0 0 212 13 128 208 41 53 33 78 60 64 38 28 12 0 983
Barcelona 1 0 0 13 1 13 22 3 9 6 5 8 5 5 4 1 0 96
Girona 13 0 0 198 10 114 184 38 44 26 71 51 55 33 24 10 0 871
Lleida 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 11
Tarragona 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 5
Resta de l'Estat 7 0 0 45 2 30 36 13 21 2 14 10 12 11 4 12 0 219
Andalusia 3 0 0 17 2 15 24 7 11 0 6 4 6 4 2 6 0 107
Aragó 0 0 0 2 0 1 3 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 12
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 1 0 5 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 12
Catella i Lleó 2 0 0 2 0 1 3 2 2 1 0 1 1 1 0 1 0 17
Comunitat Valenciana 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 11
Extremadura 1 0 0 13 0 4 3 0 4 0 2 0 1 4 0 2 0 34
Galícia 0 0 0 2 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 9
Madrid 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6
Múrcia 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Estranger 2 0 0 5 1 11 4 1 0 1 2 1 5 2 1 3 0 39
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Quart

Opciones
Búsqueda por nombre