Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Riells i Viabrea. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 21 1 0 452 6 136 143 53 61 17 58 49 40 53 25 2 0 1.117
Catalunya 15 1 0 348 4 101 110 38 48 11 53 31 34 35 18 2 0 849
Barcelona 8 1 0 267 3 81 89 23 41 8 47 27 27 25 14 1 0 662
Girona 7 0 0 76 1 19 18 15 7 2 6 4 5 8 4 1 0 173
Lleida 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 9
Tarragona 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
Resta de l'Estat 3 0 0 94 2 34 26 13 9 6 5 15 3 12 7 0 0 229
Andalusia 1 0 0 45 1 18 11 3 5 1 1 8 1 8 3 0 0 106
Aragó 0 0 0 4 0 2 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 12
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5
Catella-la Manxa 0 0 0 7 0 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 16
Catella i Lleó 2 0 0 4 0 2 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 16
Comunitat Valenciana 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 8
Extremadura 0 0 0 14 0 4 5 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 30
Galícia 0 0 0 7 0 1 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 17
Madrid 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5
Múrcia 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
La Rioja 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Estranger 3 0 0 10 0 1 7 2 4 0 0 3 3 6 0 0 0 39
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Riells i Viabrea

Options
Search by name