Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Salt. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 164 8 6 2.311 56 1.444 1.861 461 594 171 746 435 385 557 307 191 1 9.698
Catalunya 69 5 3 1.360 37 693 1.346 260 337 141 480 290 325 373 210 67 1 5.997
Barcelona 2 1 1 151 3 57 137 28 37 10 56 31 35 34 22 2 0 607
Girona 67 4 2 1.187 34 620 1.180 229 293 128 414 254 286 332 185 61 1 5.277
Lleida 0 0 0 17 0 10 24 3 5 3 8 5 2 6 1 3 0 87
Tarragona 0 0 0 5 0 6 5 0 2 0 2 0 2 1 2 1 0 26
Resta de l'Estat 31 1 3 698 18 440 404 128 224 24 225 128 48 165 68 78 0 2.683
Andalusia 19 1 2 440 8 287 255 81 111 12 135 62 29 82 45 56 0 1.625
Aragó 0 0 1 23 1 9 10 5 7 3 9 3 0 5 5 0 0 81
Astúries 1 0 0 4 0 1 2 1 2 0 1 4 0 2 0 0 0 18
Balears 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 8
Canàries 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Cantàbria 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Catella-la Manxa 3 0 0 31 1 14 22 4 15 2 11 12 2 11 1 1 0 130
Catella i Lleó 1 0 0 41 2 24 27 8 21 2 15 9 4 19 2 6 0 181
Comunitat Valenciana 0 0 0 12 0 13 5 4 5 1 2 6 2 5 2 0 0 57
Extremadura 4 0 0 84 5 52 41 17 34 1 30 10 5 18 6 9 0 316
Galícia 1 0 0 16 1 17 14 3 13 0 8 8 2 7 2 3 0 95
Madrid 1 0 0 11 0 8 12 1 5 1 4 5 0 8 0 1 0 57
Múrcia 1 0 0 12 0 5 3 0 6 1 1 4 2 3 0 1 0 39
Navarra 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
País Basc 0 0 0 11 0 3 6 2 3 1 2 4 1 2 2 0 0 37
La Rioja 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Ceuta / Melilla 0 0 0 5 0 4 4 0 1 0 3 0 0 1 1 1 0 20
Estranger 64 2 0 253 1 311 111 73 33 6 41 17 12 19 29 46 0 1.018
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Salt

Options
Search by name