Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Naut Aran. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 20 0 0 31 3 83 94 213 23 4 49 62 31 25 80 12 0 730
Catalunya 15 0 0 16 1 52 69 135 17 3 33 48 25 21 59 4 0 498
Barcelona 1 0 0 3 0 4 17 42 3 0 12 12 9 9 12 0 0 124
Girona 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
Lleida 14 0 0 13 1 48 50 88 14 3 21 35 15 11 45 4 0 362
Tarragona 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 8
Resta de l'Estat 3 0 0 12 1 28 21 61 5 1 12 12 2 3 18 3 0 182
Andalusia 2 0 0 4 1 7 4 21 1 0 2 1 0 0 5 1 0 49
Aragó 1 0 0 0 0 2 2 4 1 0 2 5 0 0 1 0 0 18
Astúries 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Balears 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Catella i Lleó 0 0 0 2 0 2 3 4 0 0 0 0 1 0 2 0 0 14
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Extremadura 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 7
Galícia 0 0 0 1 0 6 1 6 2 1 1 1 1 0 2 0 0 22
Madrid 0 0 0 1 0 1 2 5 0 0 3 2 0 1 7 0 0 22
Múrcia 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 2 0 5 4 8 0 0 2 1 0 2 0 0 0 24
La Rioja 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 2 0 0 3 1 3 4 17 1 0 4 2 4 1 3 5 0 50
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Naut Aran

Options
Search by name