Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Cambrils. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 374 165 2 961 205 1.488 1.630 1.246 488 213 802 486 488 404 329 235 1 9.517
Catalunya 223 148 2 539 108 768 1.073 567 261 149 504 300 331 248 197 86 1 5.505
Barcelona 18 10 0 129 41 118 195 115 64 30 103 60 58 59 42 14 0 1.056
Girona 2 0 0 4 2 5 3 2 1 2 3 2 4 0 1 2 0 33
Lleida 9 2 0 27 16 37 63 26 13 10 26 20 34 24 13 11 0 331
Tarragona 194 136 2 379 49 608 812 424 183 107 372 218 235 165 141 59 1 4.085
Resta de l'Estat 75 12 0 343 91 609 455 504 171 56 238 152 125 119 98 115 0 3.163
Andalusia 29 6 0 97 21 289 172 255 70 15 63 50 20 28 33 59 0 1.207
Aragó 8 0 0 35 16 45 56 39 19 8 38 20 20 16 11 6 0 337
Astúries 5 1 0 13 2 8 15 8 3 2 5 3 1 5 1 2 0 74
Balears 0 0 0 2 0 5 4 2 0 0 2 2 2 2 2 1 0 24
Canàries 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 7
Cantàbria 1 0 0 4 2 1 1 3 2 0 2 1 3 2 0 2 0 24
Catella-la Manxa 8 0 0 10 6 40 27 23 13 3 15 11 8 6 11 10 0 191
Catella i Lleó 5 1 0 42 12 35 27 45 12 5 25 10 25 15 9 8 0 276
Comunitat Valenciana 4 2 0 16 1 22 20 13 9 8 9 12 8 8 0 6 0 138
Extremadura 5 0 0 20 6 92 38 53 14 1 17 11 7 4 10 13 0 291
Galícia 1 0 0 17 2 26 26 14 9 5 13 4 3 5 7 3 0 135
Madrid 4 0 0 26 7 11 28 14 5 5 21 12 10 5 1 1 0 150
Múrcia 3 2 0 13 2 13 10 5 2 0 2 5 6 2 3 2 0 70
Navarra 0 0 0 6 4 5 7 4 1 0 3 1 1 4 0 0 0 36
País Basc 2 0 0 34 9 15 18 21 9 3 18 4 10 11 8 1 0 163
La Rioja 0 0 0 3 1 0 3 3 2 1 3 2 1 2 1 0 0 22
Ceuta / Melilla 0 0 0 5 0 2 2 1 1 0 2 3 0 2 0 0 0 18
Estranger 76 5 0 79 6 111 102 175 56 8 60 34 32 37 34 34 0 849
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Cambrils

Options
Search by name