Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Móra d'Ebre. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 94 3 0 263 151 254 349 73 80 48 122 94 112 168 81 12 0 1.904
Catalunya 77 2 0 205 90 190 307 49 68 35 98 73 85 128 67 3 0 1.477
Barcelona 3 0 0 28 14 21 24 9 11 0 12 9 13 24 7 0 0 175
Girona 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Lleida 0 0 0 6 10 5 5 1 1 2 4 3 2 6 0 0 0 45
Tarragona 74 2 0 171 65 164 278 39 56 33 81 61 70 98 60 3 0 1.255
Resta de l'Estat 10 1 0 49 60 48 39 19 10 12 20 19 25 36 13 3 0 364
Andalusia 3 0 0 14 23 18 14 8 1 1 4 3 2 7 1 2 0 101
Aragó 2 1 0 12 13 6 7 5 5 7 4 4 6 9 4 1 0 86
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5
Canàries 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Cantàbria 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Catella-la Manxa 0 0 0 5 5 3 4 0 0 1 4 2 2 4 2 0 0 32
Catella i Lleó 2 0 0 0 3 3 1 1 2 0 1 2 7 4 3 0 0 29
Comunitat Valenciana 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 6 1 1 0 0 0 13
Extremadura 1 0 0 9 4 8 2 1 0 2 2 1 3 4 1 0 0 38
Galícia 0 0 0 5 2 5 4 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 21
Madrid 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 4 1 0 0 16
Múrcia 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
Navarra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
País Basc 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
La Rioja 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Estranger 7 0 0 9 1 16 3 5 2 1 4 2 2 4 1 6 0 63
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Móra d'Ebre

Selection by geographic level
Search by name