Skip to main content

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93)

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats (CCAE93) Morell, el. 2001
Agricultura i ramaderia Pesca Indústries extractives Indústries manufact. Electricitat gas i aigua Construcció Comerç i reparació Hostaleria Transport i comunic. Mediació financera Immob,llog. i serveis empr. Adm.pública defensa i SS Educació Sanitat i serveis socials Altres serveis Personal domèstic Organismes extraterrit. Total
Total 52 1 0 271 5 134 154 51 50 18 67 51 64 56 41 6 0 1.021
Catalunya 39 1 0 189 5 85 115 31 29 14 47 39 54 45 33 4 0 730
Barcelona 3 0 0 19 1 7 9 2 1 0 8 2 3 1 4 0 0 60
Girona 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Lleida 0 0 0 4 0 1 4 0 1 0 0 2 3 0 1 0 0 16
Tarragona 36 1 0 163 4 77 99 29 27 14 39 35 48 44 27 4 0 647
Resta de l'Estat 11 0 0 76 0 48 33 18 21 3 18 12 9 10 8 1 0 268
Andalusia 4 0 0 18 0 21 12 8 10 1 4 5 5 2 1 1 0 92
Aragó 1 0 0 4 0 4 3 0 3 2 0 3 0 2 1 0 0 23
Astúries 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Catella-la Manxa 1 0 0 12 0 5 1 3 0 0 2 0 2 0 3 0 0 29
Catella i Lleó 2 0 0 6 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 15
Comunitat Valenciana 0 0 0 7 0 1 3 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 17
Extremadura 2 0 0 11 0 6 3 3 0 0 3 2 0 1 2 0 0 33
Galícia 0 0 0 4 0 3 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 12
Madrid 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6
Múrcia 1 0 0 8 0 3 5 1 4 0 0 0 0 2 1 0 0 25
Navarra 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
La Rioja 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ceuta / Melilla 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Estranger 2 0 0 6 0 1 6 2 0 1 2 0 1 1 0 1 0 23
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Morell, el

Options
Search by name