Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats (CCO94)

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats (CCO94) Quart. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel.lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en act.agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d' instalacions i maquinària, i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Total 103 118 157 145 181 23 285 124 102 3 1.241
Catalunya 81 97 137 127 144 15 222 90 67 3 983
Barcelona 6 11 15 19 14 2 17 5 7 0 96
Girona 74 82 119 106 129 12 202 85 59 3 871
Lleida 0 2 3 1 1 1 2 0 1 0 11
Tarragona 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 5
Resta de l'Estat 21 14 18 15 34 6 54 30 27 0 219
Andalusia 10 5 7 6 19 3 28 14 15 0 107
Aragó 4 1 2 1 1 0 1 0 2 0 12
Astúries 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 1 2 0 5 1 3 0 12
Catella i Lleó 2 1 1 1 3 1 4 1 3 0 17
Comunitat Valenciana 0 2 2 2 2 1 1 0 1 0 11
Extremadura 4 1 2 2 4 1 8 9 3 0 34
Galícia 1 0 0 1 1 0 4 2 0 0 9
Madrid 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 6
Múrcia 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Navarra 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
País Basc 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Estranger 1 7 2 3 3 2 9 4 8 0 39
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Quart

Options
Search by name