Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats (CCO94)

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats (CCO94) Salt. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel.lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en act.agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d' instalacions i maquinària, i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Total 476 502 777 991 1.752 120 2.218 1.443 1.415 4 9.698
Catalunya 335 442 578 745 1.189 59 1.225 773 649 2 5.997
Barcelona 42 46 57 75 109 3 111 81 83 0 607
Girona 281 391 510 659 1.066 56 1.088 679 545 2 5.277
Lleida 10 4 9 9 11 0 17 9 18 0 87
Tarragona 2 1 2 2 3 0 9 4 3 0 26
Resta de l'Estat 115 42 151 199 452 18 713 529 463 1 2.683
Andalusia 69 17 77 103 260 11 464 314 309 1 1.625
Aragó 3 1 6 8 12 0 20 21 10 0 81
Astúries 1 1 2 0 5 0 2 5 2 0 18
Balears 1 0 0 0 3 0 1 1 2 0 8
Canàries 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4
Cantàbria 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 6
Catella-la Manxa 6 3 11 16 25 2 25 25 17 0 130
Catella i Lleó 7 4 14 17 28 0 39 39 33 0 181
Comunitat Valenciana 1 1 6 7 15 0 16 8 3 0 57
Extremadura 16 4 11 21 61 2 87 64 50 0 316
Galícia 4 3 7 11 14 1 25 19 11 0 95
Madrid 2 3 4 7 10 1 11 10 9 0 57
Múrcia 3 1 2 3 8 1 9 8 4 0 39
Navarra 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4
País Basc 1 3 7 3 5 0 7 5 6 0 37
La Rioja 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 5
Ceuta / Melilla 1 0 1 3 2 0 4 5 4 0 20
Estranger 26 18 48 47 111 43 280 141 303 1 1.018
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Salt

Options
Search by name