Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats (CCO94)

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats (CCO94) Albinyana. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel.lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en act.agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d' instalacions i maquinària, i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Total 69 37 59 66 106 28 153 94 75 2 689
Catalunya 42 27 51 58 76 20 105 63 48 1 491
Barcelona 19 16 27 27 51 3 59 41 28 0 271
Girona 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Lleida 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tarragona 21 11 24 31 25 17 46 21 20 1 217
Resta de l'Estat 26 6 1 7 26 4 43 29 24 1 167
Andalusia 14 2 1 4 16 1 21 18 16 0 93
Aragó 2 1 0 0 0 0 1 3 1 0 8
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Catella-la Manxa 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 5
Catella i Lleó 1 0 0 1 3 0 3 1 2 1 12
Comunitat Valenciana 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 5
Extremadura 5 0 0 0 1 1 10 2 2 0 21
Galícia 1 2 0 1 1 0 3 2 0 0 10
Madrid 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4
Múrcia 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Estranger 1 4 7 1 4 4 5 2 3 0 31
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Albinyana

Options
Search by name