Skip to main content
Famílies monoparentals. Per sexe, edat i estat civil. Mares Alt Empordà. 2001
Solteres Casades Vídues Separades Divorciades Total
Menys de 20 anys 9 4 0 0 0 13
De 20 a 24 anys 38 17 0 4 1 60
De 25 a 29 anys 70 72 1 52 9 204
De 30 a 34 anys 83 132 10 83 25 333
De 35 a 39 anys 71 110 42 124 69 416
De 40 a 44 anys 43 108 55 120 90 416
De 45 a 49 anys 29 73 73 119 67 361
De 50 a 54 anys 14 52 119 70 41 296
De 55 a 59 anys 3 28 98 46 24 199
De 60 a 64 anys 1 16 110 16 11 154
De 65 a 69 anys 5 9 131 9 4 158
De 70 a 74 anys 0 4 144 3 3 154
De 75 a 79 anys 0 3 125 0 0 128
De 80 a 84 anys 2 0 94 0 0 96
De 85 anys i més 0 2 92 0 0 94
Total 368 630 1.094 646 344 3.082

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Alt Empordà

Options