Saltar al contingut principal

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Pla de l'Estany. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 10 37 66 56 61 66 68 81 97 123 20 685
dones 6 9 13 16 18 19 26 30 30 35 8 210
total 16 46 79 72 79 85 94 111 127 158 28 895
Pesca
homes 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Extracció gas i petroli
homes 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 5
dones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
total 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 6
Electricitat gas i aigua
homes 3 6 10 13 12 5 10 6 9 6 0 80
dones 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 8
total 3 10 13 13 12 6 10 6 9 6 0 88
Extracció i transformació minerals
homes 4 4 7 18 5 11 7 7 11 6 0 80
dones 2 5 2 2 1 0 1 1 0 0 0 14
total 6 9 9 20 6 11 8 8 11 6 0 94
Indústria química
homes 2 6 12 13 11 9 7 3 3 5 1 72
dones 0 2 9 3 0 6 2 0 0 1 1 24
total 2 8 21 16 11 15 9 3 3 6 2 96
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 50 128 138 142 88 107 83 57 69 34 5 901
dones 9 19 34 33 15 13 8 9 6 1 5 152
total 59 147 172 175 103 120 91 66 75 35 10 1.053
Material transport
homes 9 16 10 12 8 11 11 4 3 6 1 91
dones 1 3 3 2 0 3 1 0 0 0 0 13
total 10 19 13 14 8 14 12 4 3 6 1 104
Alimentació begudes
homes 23 55 67 75 91 54 53 47 56 25 4 550
dones 21 45 66 62 40 50 33 13 20 5 2 357
total 44 100 133 137 131 104 86 60 76 30 6 907
Textil, cuir confecció
homes 3 15 41 28 26 21 17 19 19 20 2 211
dones 13 33 64 63 43 41 29 22 31 5 3 347
total 16 48 105 91 69 62 46 41 50 25 5 558
Suro i fusta
homes 17 17 35 42 45 13 29 24 35 14 2 273
dones 7 6 7 11 4 5 3 5 5 2 0 55
total 24 23 42 53 49 18 32 29 40 16 2 328
Paper i arts gràfiques
homes 1 3 13 8 7 6 9 6 6 2 0 61
dones 0 4 5 4 1 3 0 0 2 2 0 21
total 1 7 18 12 8 9 9 6 8 4 0 82
Plàstics indústria manufacturera
homes 1 8 4 7 7 13 7 3 3 4 0 57
dones 11 23 15 10 8 5 5 3 3 0 0 83
total 12 31 19 17 15 18 12 6 6 4 0 140
Construcció
homes 34 85 116 118 125 109 81 64 58 45 7 842
dones 4 7 7 7 5 7 1 0 0 1 4 43
total 38 92 123 125 130 116 82 64 58 46 11 885
Comerç i reparació
homes 18 56 78 83 83 52 66 31 32 21 4 524
dones 24 74 71 60 53 44 30 24 18 22 11 431
total 42 130 149 143 136 96 96 55 50 43 15 955
Hostaleria i restauració
homes 10 14 14 15 19 16 10 7 7 6 1 119
dones 8 15 13 14 23 18 12 5 11 6 4 129
total 18 29 27 29 42 34 22 12 18 12 5 248
Transports i activitats annexes
homes 4 22 47 29 35 28 22 22 23 7 2 241
dones 4 6 12 8 7 2 3 3 3 1 7 56
total 8 28 59 37 42 30 25 25 26 8 9 297
Comunicacions
homes 0 6 5 3 3 3 2 1 0 0 0 23
dones 0 3 4 4 3 8 1 1 2 1 0 27
total 0 9 9 7 6 11 3 2 2 1 0 50
Assegurances i financeres
homes 4 8 18 27 23 20 14 11 7 8 2 142
dones 3 16 13 9 10 6 6 3 2 1 3 72
total 7 24 31 36 33 26 20 14 9 9 5 214
Servei empr. lloguers
homes 2 16 20 11 16 17 4 6 2 4 1 99
dones 5 13 18 14 6 2 5 3 4 4 1 75
total 7 29 38 25 22 19 9 9 6 8 2 174
Adm. pública, defensa i SS
homes 1 8 26 16 23 15 8 10 16 8 0 131
dones 1 28 33 41 34 12 10 3 0 3 1 166
total 2 36 59 57 57 27 18 13 16 11 1 297
Educació i investigació
homes 2 20 32 38 39 27 17 6 11 8 2 202
dones 1 28 63 72 53 42 14 8 12 6 7 306
total 3 48 95 110 92 69 31 14 23 14 9 508
Sanitat i assis. social
homes 0 2 4 14 8 6 16 1 8 4 0 63
dones 3 15 27 35 28 13 11 7 4 1 3 147
total 3 17 31 49 36 19 27 8 12 5 3 210
Altres serveis
homes 4 5 8 6 2 1 4 2 3 6 1 42
dones 5 25 25 13 22 19 20 28 21 16 3 197
total 9 30 33 19 24 20 24 30 24 22 4 239
Total
homes 203 537 771 774 738 612 546 419 479 362 55 5.496
dones 128 383 507 484 374 319 221 168 174 113 63 2.934
total 331 920 1.278 1.258 1.112 931 767 587 653 475 118 8.430
Font: Idescat. Cens de població.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Pla de l'Estany

Opcions
Cerca per nom