Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Castellbisbal. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 2 3 3 3 4 2 6 8 11 9 2 53
dones 1 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 12
total 3 5 5 4 4 3 6 10 13 10 2 65
Pesca
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli
homes 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4
Electricitat gas i aigua
homes 0 1 1 2 1 1 0 4 1 0 0 11
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 1 1 2 1 1 0 4 1 0 0 11
Extracció i transformació minerals
homes 3 17 19 16 7 17 14 8 11 9 0 121
dones 2 4 10 6 5 4 1 0 1 0 0 33
total 5 21 29 22 12 21 15 8 12 9 0 154
Indústria química
homes 1 7 7 9 5 5 8 6 4 1 0 53
dones 2 4 8 1 0 0 0 0 0 1 0 16
total 3 11 15 10 5 5 8 6 4 2 0 69
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 13 52 37 28 41 23 16 7 9 6 0 232
dones 8 20 25 15 6 3 1 0 2 0 0 80
total 21 72 62 43 47 26 17 7 11 6 0 312
Material transport
homes 6 8 10 6 1 8 10 5 3 2 1 60
dones 11 10 0 4 0 0 1 0 1 0 0 27
total 17 18 10 10 1 8 11 5 4 2 1 87
Alimentació begudes
homes 6 13 11 18 17 11 5 8 6 4 2 101
dones 8 18 18 15 8 8 1 2 3 2 1 84
total 14 31 29 33 25 19 6 10 9 6 3 185
Textil, cuir confecció
homes 7 5 11 6 6 2 3 3 2 1 0 46
dones 12 19 11 12 12 7 1 3 0 0 0 77
total 19 24 22 18 18 9 4 6 2 1 0 123
Suro i fusta
homes 3 6 7 5 6 2 3 3 2 0 0 37
dones 1 3 0 3 1 1 2 0 0 0 0 11
total 4 9 7 8 7 3 5 3 2 0 0 48
Paper i arts gràfiques
homes 1 6 3 3 4 4 2 1 3 0 1 28
dones 4 4 1 1 5 1 1 0 0 0 0 17
total 5 10 4 4 9 5 3 1 3 0 1 45
Plàstics indústria manufacturera
homes 1 11 6 1 4 6 1 0 2 0 0 32
dones 3 5 3 3 4 3 0 0 1 0 0 22
total 4 16 9 4 8 9 1 0 3 0 0 54
Construcció
homes 7 14 17 18 14 19 17 15 9 3 1 134
dones 0 5 2 1 2 2 0 0 1 0 0 13
total 7 19 19 19 16 21 17 15 10 3 1 147
Comerç i reparació
homes 13 20 29 35 21 21 15 10 12 3 2 181
dones 10 15 16 15 15 9 7 8 9 2 1 107
total 23 35 45 50 36 30 22 18 21 5 3 288
Hostaleria i restauració
homes 2 2 7 12 5 6 2 3 1 0 0 40
dones 3 6 4 10 3 11 3 1 2 3 0 46
total 5 8 11 22 8 17 5 4 3 3 0 86
Transports i activitats annexes
homes 2 13 11 11 14 16 11 16 10 2 0 106
dones 1 3 3 2 2 0 0 0 0 0 1 12
total 3 16 14 13 16 16 11 16 10 2 1 118
Comunicacions
homes 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
dones 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6
total 0 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 9
Assegurances i financeres
homes 0 1 5 2 1 3 3 1 2 0 0 18
dones 0 7 4 0 3 2 0 2 0 0 0 18
total 0 8 9 2 4 5 3 3 2 0 0 36
Servei empr. lloguers
homes 2 2 6 2 2 4 0 0 1 0 0 19
dones 2 0 6 2 1 1 0 0 0 0 0 12
total 4 2 12 4 3 5 0 0 1 0 0 31
Adm. pública, defensa i SS
homes 0 4 5 8 4 1 6 3 4 1 0 36
dones 0 4 3 5 1 1 1 0 0 0 0 15
total 0 8 8 13 5 2 7 3 4 1 0 51
Educació i investigació
homes 1 2 3 4 4 7 3 1 2 0 0 27
dones 1 3 11 9 4 3 2 3 1 1 0 38
total 2 5 14 13 8 10 5 4 3 1 0 65
Sanitat i assis. social
homes 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 6
dones 1 3 3 0 4 2 2 1 0 0 0 16
total 1 3 4 1 5 4 2 1 0 1 0 22
Altres serveis
homes 1 4 2 4 2 3 0 0 1 1 0 18
dones 3 4 6 2 3 7 7 6 2 0 1 41
total 4 8 8 6 5 10 7 6 3 1 1 59
Total
homes 71 193 202 194 165 164 125 104 96 43 9 1.366
dones 73 142 138 107 80 66 30 28 25 10 4 703
total 144 335 340 301 245 230 155 132 121 53 13 2.069
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Castellbisbal

Options
Search by name