Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Garriga, la. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 3 3 1 7 4 4 8 4 9 6 1 50
dones 1 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 8
total 4 4 5 7 4 6 8 4 9 6 1 58
Pesca
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli
homes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Electricitat gas i aigua
homes 0 0 2 2 0 3 4 0 4 1 0 16
dones 2 3 0 1 0 0 1 1 0 0 1 9
total 2 3 2 3 0 3 5 1 4 1 1 25
Extracció i transformació minerals
homes 4 5 6 8 10 8 5 4 4 4 0 58
dones 0 5 7 10 5 1 2 0 0 1 0 31
total 4 10 13 18 15 9 7 4 4 5 0 89
Indústria química
homes 1 0 12 14 8 8 7 1 2 0 0 53
dones 1 9 4 5 4 0 0 0 0 1 0 24
total 2 9 16 19 12 8 7 1 2 1 0 77
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 14 31 46 20 32 26 23 10 6 4 1 213
dones 9 7 10 11 3 2 2 2 2 1 0 49
total 23 38 56 31 35 28 25 12 8 5 1 262
Material transport
homes 3 4 4 5 4 3 5 0 0 0 0 28
dones 0 7 2 0 2 1 0 1 0 0 0 13
total 3 11 6 5 6 4 5 1 0 0 0 41
Alimentació begudes
homes 6 9 15 11 7 9 5 9 7 4 1 83
dones 3 4 15 4 6 8 6 5 1 1 0 53
total 9 13 30 15 13 17 11 14 8 5 1 136
Textil, cuir confecció
homes 5 25 29 34 22 19 21 19 19 18 0 211
dones 18 36 42 54 48 29 27 18 20 7 0 299
total 23 61 71 88 70 48 48 37 39 25 0 510
Suro i fusta
homes 31 61 67 57 54 63 57 50 39 24 0 503
dones 5 25 10 13 8 15 6 2 3 1 0 88
total 36 86 77 70 62 78 63 52 42 25 0 591
Paper i arts gràfiques
homes 6 13 15 14 9 6 5 4 2 2 1 77
dones 4 9 17 4 0 7 1 0 0 0 0 42
total 10 22 32 18 9 13 6 4 2 2 1 119
Plàstics indústria manufacturera
homes 0 7 2 8 4 4 2 3 1 2 0 33
dones 1 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 8
total 1 9 3 9 7 4 2 3 1 2 0 41
Construcció
homes 14 31 34 37 30 55 37 25 29 17 3 312
dones 1 8 3 4 5 1 2 0 0 0 0 24
total 15 39 37 41 35 56 39 25 29 17 3 336
Comerç i reparació
homes 15 30 41 38 27 24 24 12 16 12 3 242
dones 27 36 24 22 26 17 22 14 9 13 3 213
total 42 66 65 60 53 41 46 26 25 25 6 455
Hostaleria i restauració
homes 4 6 10 12 11 14 7 5 5 1 0 75
dones 1 14 6 14 4 9 4 5 2 1 2 62
total 5 20 16 26 15 23 11 10 7 2 2 137
Transports i activitats annexes
homes 3 10 19 18 18 11 11 8 12 6 1 117
dones 1 5 0 3 1 2 2 1 0 0 1 16
total 4 15 19 21 19 13 13 9 12 6 2 133
Comunicacions
homes 0 2 2 3 0 2 1 0 2 0 0 12
dones 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 7
total 0 3 5 4 2 2 1 0 2 0 0 19
Assegurances i financeres
homes 0 3 3 25 19 15 9 3 8 1 0 86
dones 1 7 7 5 5 1 2 1 0 2 3 34
total 1 10 10 30 24 16 11 4 8 3 3 120
Servei empr. lloguers
homes 1 8 9 10 6 7 5 4 3 0 0 53
dones 6 9 12 8 2 3 2 0 1 1 3 47
total 7 17 21 18 8 10 7 4 4 1 3 100
Adm. pública, defensa i SS
homes 0 4 6 8 8 5 6 5 6 0 0 48
dones 1 3 4 9 13 7 3 2 1 1 0 44
total 1 7 10 17 21 12 9 7 7 1 0 92
Educació i investigació
homes 1 11 13 18 25 8 11 4 4 3 0 98
dones 2 15 25 48 28 22 11 5 5 2 3 166
total 3 26 38 66 53 30 22 9 9 5 3 264
Sanitat i assis. social
homes 0 0 1 6 7 8 0 1 0 1 0 24
dones 2 5 15 6 10 13 6 2 4 2 1 66
total 2 5 16 12 17 21 6 3 4 3 1 90
Altres serveis
homes 2 4 2 2 1 3 4 2 3 5 0 28
dones 5 20 16 10 10 9 8 9 9 3 0 99
total 7 24 18 12 11 12 12 11 12 8 0 127
Total
homes 113 267 339 357 307 305 257 173 181 111 11 2.421
dones 91 232 227 233 185 149 107 68 57 37 17 1.403
total 204 499 566 590 492 454 364 241 238 148 28 3.824
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Garriga, la

Opciones
Búsqueda por nombre