Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Llagosta, la. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 3 3 2 3 0 1 0 1 3 2 1 19
dones 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
total 6 5 2 3 0 1 0 1 3 2 1 24
Pesca
homes 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
Extracció gas i petroli
homes 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 5
dones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 6
Electricitat gas i aigua
homes 1 1 4 1 1 4 1 1 0 1 0 15
dones 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
total 1 1 4 2 1 6 1 1 0 1 0 18
Extracció i transformació minerals
homes 5 10 6 13 4 4 8 9 5 3 0 67
dones 4 7 1 3 1 1 0 0 0 0 0 17
total 9 17 7 16 5 5 8 9 5 3 0 84
Indústria química
homes 6 37 27 21 19 22 21 19 18 5 0 195
dones 8 30 14 12 8 3 4 0 3 2 0 84
total 14 67 41 33 27 25 25 19 21 7 0 279
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 46 112 84 77 76 114 95 85 50 10 2 751
dones 24 57 15 24 15 8 4 7 4 2 1 161
total 70 169 99 101 91 122 99 92 54 12 3 912
Material transport
homes 10 40 18 10 8 28 27 29 12 0 0 182
dones 4 11 3 0 0 3 2 1 0 0 2 26
total 14 51 21 10 8 31 29 30 12 0 2 208
Alimentació begudes
homes 13 29 8 20 8 13 17 17 5 4 0 134
dones 13 15 12 14 10 4 4 6 1 0 0 79
total 26 44 20 34 18 17 21 23 6 4 0 213
Textil, cuir confecció
homes 10 13 22 12 9 10 11 6 2 2 0 97
dones 21 43 13 24 7 6 10 5 4 1 2 136
total 31 56 35 36 16 16 21 11 6 3 2 233
Suro i fusta
homes 12 14 11 17 17 11 14 16 6 3 1 122
dones 2 4 4 2 1 1 1 0 0 2 0 17
total 14 18 15 19 18 12 15 16 6 5 1 139
Paper i arts gràfiques
homes 5 20 11 13 6 5 3 5 5 3 0 76
dones 5 13 7 5 3 2 4 0 0 0 0 39
total 10 33 18 18 9 7 7 5 5 3 0 115
Plàstics indústria manufacturera
homes 19 15 14 21 12 16 11 6 5 4 0 123
dones 5 12 8 9 7 2 4 0 2 0 1 50
total 24 27 22 30 19 18 15 6 7 4 1 173
Construcció
homes 17 26 39 23 26 38 46 29 15 11 2 272
dones 3 6 3 1 2 1 1 0 2 0 0 19
total 20 32 42 24 28 39 47 29 17 11 2 291
Comerç i reparació
homes 23 48 34 31 31 26 37 23 17 7 2 279
dones 15 40 20 16 18 21 21 12 6 7 2 178
total 38 88 54 47 49 47 58 35 23 14 4 457
Hostaleria i restauració
homes 8 13 7 14 12 11 10 4 2 0 0 81
dones 4 6 4 5 9 7 3 5 3 0 0 46
total 12 19 11 19 21 18 13 9 5 0 0 127
Transports i activitats annexes
homes 4 20 29 42 24 33 37 23 21 4 2 239
dones 0 9 1 5 3 1 1 0 0 0 0 20
total 4 29 30 47 27 34 38 23 21 4 2 259
Comunicacions
homes 0 0 4 5 2 2 2 0 0 0 0 15
dones 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5
total 1 1 5 5 3 2 3 0 0 0 0 20
Assegurances i financeres
homes 0 1 1 7 3 10 5 1 0 0 0 28
dones 1 0 1 2 4 3 0 1 0 1 0 13
total 1 1 2 9 7 13 5 2 0 1 0 41
Servei empr. lloguers
homes 0 6 13 6 2 4 1 3 1 0 0 36
dones 6 8 7 6 3 1 0 1 1 0 0 33
total 6 14 20 12 5 5 1 4 2 0 0 69
Adm. pública, defensa i SS
homes 2 6 11 6 6 7 4 10 4 6 0 62
dones 3 7 9 4 3 1 1 2 1 0 0 31
total 5 13 20 10 9 8 5 12 5 6 0 93
Educació i investigació
homes 4 8 6 9 7 8 2 6 5 0 0 55
dones 8 12 21 9 7 6 2 3 1 0 0 69
total 12 20 27 18 14 14 4 9 6 0 0 124
Sanitat i assis. social
homes 1 5 3 3 2 4 5 0 0 1 0 24
dones 2 11 16 7 3 5 5 2 0 0 0 51
total 3 16 19 10 5 9 10 2 0 1 0 75
Altres serveis
homes 0 5 4 1 3 7 6 3 4 3 0 36
dones 5 13 13 13 11 24 23 15 6 8 1 132
total 5 18 17 14 14 31 29 18 10 11 1 168
Total
homes 189 432 359 357 278 380 363 298 182 69 10 2.917
dones 138 307 173 162 116 102 91 60 34 23 9 1.215
total 327 739 532 519 394 482 454 358 216 92 19 4.132
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Llagosta, la

Opciones
Búsqueda por nombre