Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Masnou, el. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 1 19 16 25 7 9 10 12 11 8 2 120
dones 2 4 2 1 1 0 3 1 0 1 0 15
total 3 23 18 26 8 9 13 13 11 9 2 135
Pesca
homes 0 1 0 5 0 2 1 0 1 0 0 10
dones 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5
total 0 3 0 5 0 4 2 0 1 0 0 15
Extracció gas i petroli
homes 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 7
dones 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 3 9
total 0 1 1 2 0 2 4 3 0 0 3 16
Electricitat gas i aigua
homes 0 5 2 6 8 12 10 9 5 1 0 58
dones 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 6
total 0 5 2 9 9 13 10 9 6 1 0 64
Extracció i transformació minerals
homes 1 4 14 15 17 11 17 19 18 5 2 123
dones 3 1 3 3 3 1 3 0 1 1 2 21
total 4 5 17 18 20 12 20 19 19 6 4 144
Indústria química
homes 3 19 30 48 31 43 37 23 14 9 2 259
dones 3 25 40 32 19 13 10 5 4 4 0 155
total 6 44 70 80 50 56 47 28 18 13 2 414
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 21 52 60 62 78 83 52 49 27 16 4 504
dones 8 16 20 16 15 15 7 3 2 2 0 104
total 29 68 80 78 93 98 59 52 29 18 4 608
Material transport
homes 1 7 7 12 8 7 6 9 3 0 0 60
dones 2 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0 10
total 3 7 12 14 8 7 7 9 3 0 0 70
Alimentació begudes
homes 5 9 18 12 24 26 11 14 7 3 0 129
dones 3 12 11 10 9 8 9 3 2 4 1 72
total 8 21 29 22 33 34 20 17 9 7 1 201
Textil, cuir confecció
homes 23 57 56 41 54 55 39 18 30 13 4 390
dones 21 45 52 48 25 30 18 10 11 9 0 269
total 44 102 108 89 79 85 57 28 41 22 4 659
Suro i fusta
homes 6 3 7 11 7 7 8 4 9 4 0 66
dones 1 2 1 2 1 1 0 0 0 1 0 9
total 7 5 8 13 8 8 8 4 9 5 0 75
Paper i arts gràfiques
homes 3 12 15 15 12 26 15 12 10 7 1 128
dones 2 4 12 12 8 7 5 2 3 0 1 56
total 5 16 27 27 20 33 20 14 13 7 2 184
Plàstics indústria manufacturera
homes 4 8 9 11 20 8 17 9 7 7 2 102
dones 2 10 7 3 5 3 2 0 6 1 0 39
total 6 18 16 14 25 11 19 9 13 8 2 141
Construcció
homes 13 47 58 42 53 37 52 39 30 16 1 388
dones 2 5 10 4 2 6 6 2 1 2 0 40
total 15 52 68 46 55 43 58 41 31 18 1 428
Comerç i reparació
homes 15 45 68 89 84 99 78 53 46 23 6 606
dones 25 47 70 43 57 47 35 22 22 13 5 386
total 40 92 138 132 141 146 113 75 68 36 11 992
Hostaleria i restauració
homes 7 15 32 18 17 17 14 12 10 4 3 149
dones 5 12 8 7 12 9 12 8 8 3 1 85
total 12 27 40 25 29 26 26 20 18 7 4 234
Transports i activitats annexes
homes 6 18 37 28 46 34 29 23 23 11 2 257
dones 4 3 11 14 8 4 3 3 2 2 1 55
total 10 21 48 42 54 38 32 26 25 13 3 312
Comunicacions
homes 0 4 9 15 4 5 6 1 2 1 0 47
dones 0 3 8 5 3 5 0 1 2 1 0 28
total 0 7 17 20 7 10 6 2 4 2 0 75
Assegurances i financeres
homes 1 9 24 47 60 34 38 24 19 8 2 266
dones 3 15 16 22 21 13 9 5 3 3 0 110
total 4 24 40 69 81 47 47 29 22 11 2 376
Servei empr. lloguers
homes 5 24 45 46 46 26 22 14 16 8 1 253
dones 8 24 28 33 21 19 10 3 2 1 1 150
total 13 48 73 79 67 45 32 17 18 9 2 403
Adm. pública, defensa i SS
homes 1 14 41 30 40 25 17 18 13 4 2 205
dones 0 23 36 50 32 16 10 8 1 4 0 180
total 1 37 77 80 72 41 27 26 14 8 2 385
Educació i investigació
homes 4 12 26 40 44 38 20 12 14 5 3 218
dones 3 32 61 72 79 60 33 29 9 10 4 392
total 7 44 87 112 123 98 53 41 23 15 7 610
Sanitat i assis. social
homes 0 2 14 26 19 23 15 8 4 3 1 115
dones 2 14 32 55 53 34 12 11 6 3 0 222
total 2 16 46 81 72 57 27 19 10 6 1 337
Altres serveis
homes 4 8 7 5 7 7 5 9 4 4 1 61
dones 14 22 20 8 24 21 9 15 14 3 1 151
total 18 30 27 13 31 28 14 24 18 7 2 212
Total
homes 124 395 596 649 686 636 521 392 323 160 39 4.521
dones 113 321 453 447 399 315 200 133 100 68 20 2.569
total 237 716 1.049 1.096 1.085 951 721 525 423 228 59 7.090
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Masnou, el

Opciones
Búsqueda por nombre