Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Prats de Lluçanès. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 1 4 8 4 11 4 8 8 10 6 1 65
dones 0 0 1 1 0 2 1 1 2 1 0 9
total 1 4 9 5 11 6 9 9 12 7 1 74
Pesca
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricitat gas i aigua
homes 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4
Extracció i transformació minerals
homes 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Indústria química
homes 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
dones 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
total 0 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0 7
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 0 4 5 2 7 7 1 1 1 0 0 28
dones 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4
total 1 5 5 3 7 7 1 1 2 0 0 32
Material transport
homes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Alimentació begudes
homes 5 7 6 1 4 4 2 1 2 3 0 35
dones 5 1 2 5 4 1 0 1 0 1 0 20
total 10 8 8 6 8 5 2 2 2 4 0 55
Textil, cuir confecció
homes 10 34 47 47 32 16 20 15 20 16 2 259
dones 20 43 59 58 48 33 24 16 23 2 0 326
total 30 77 106 105 80 49 44 31 43 18 2 585
Suro i fusta
homes 1 4 9 5 6 3 4 3 3 1 0 39
dones 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
total 1 4 9 5 7 3 5 3 3 2 0 42
Paper i arts gràfiques
homes 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Plàstics indústria manufacturera
homes 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4
dones 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 5
Construcció
homes 11 11 16 13 9 16 7 6 1 3 0 93
dones 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
total 12 12 16 13 9 16 7 6 1 3 0 95
Comerç i reparació
homes 0 1 7 10 8 3 6 3 6 1 1 46
dones 2 7 8 15 5 3 7 4 3 1 0 55
total 2 8 15 25 13 6 13 7 9 2 1 101
Hostaleria i restauració
homes 0 0 3 2 0 1 0 1 0 1 0 8
dones 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7
total 0 1 4 3 1 2 0 2 1 1 0 15
Transports i activitats annexes
homes 1 2 3 4 4 1 2 2 2 2 0 23
dones 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
total 1 2 3 4 4 1 2 3 2 2 0 24
Comunicacions
homes 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
dones 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
total 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4
Assegurances i financeres
homes 0 0 2 4 11 4 0 0 0 0 0 21
dones 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 6
total 0 0 2 6 12 4 1 0 0 1 1 27
Servei empr. lloguers
homes 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
dones 0 5 5 2 0 0 0 0 1 1 1 15
total 0 5 6 3 0 0 0 0 2 1 1 18
Adm. pública, defensa i SS
homes 1 1 5 3 4 2 1 3 2 0 0 22
dones 0 0 3 1 2 2 0 0 0 1 0 9
total 1 1 8 4 6 4 1 3 2 1 0 31
Educació i investigació
homes 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 6
dones 0 1 12 11 0 2 0 2 3 1 0 32
total 0 2 12 13 0 3 0 2 5 1 0 38
Sanitat i assis. social
homes 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4
dones 0 4 0 1 2 2 1 1 1 0 0 12
total 0 4 1 1 4 3 1 1 1 0 0 16
Altres serveis
homes 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 6
dones 1 1 3 1 4 3 1 2 2 3 0 21
total 1 1 4 1 4 4 1 4 4 3 0 27
Total
homes 30 72 117 100 102 69 51 46 53 33 4 677
dones 30 65 97 99 68 49 36 31 37 13 2 527
total 60 137 214 199 170 118 87 77 90 46 6 1.204
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Prats de Lluçanès

Opciones
Búsqueda por nombre