Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Santa Perpètua de Mogoda. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 3 1 5 3 4 11 7 6 8 3 1 52
dones 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 9
total 3 2 7 4 5 12 7 7 9 4 1 61
Pesca
homes 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4
Extracció gas i petroli
homes 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
dones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Electricitat gas i aigua
homes 1 3 5 2 4 5 2 4 2 1 0 29
dones 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
total 2 5 6 2 4 5 2 4 2 1 0 33
Extracció i transformació minerals
homes 2 7 5 11 5 7 8 8 0 2 0 55
dones 0 4 3 4 2 1 0 1 0 0 0 15
total 2 11 8 15 7 8 8 9 0 2 0 70
Indústria química
homes 7 29 35 32 46 27 26 23 21 9 0 255
dones 19 19 24 21 16 6 4 4 1 0 1 115
total 26 48 59 53 62 33 30 27 22 9 1 370
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 81 125 103 118 154 165 117 77 46 17 1 1.004
dones 25 45 26 28 16 15 4 4 4 1 1 169
total 106 170 129 146 170 180 121 81 50 18 2 1.173
Material transport
homes 5 29 6 19 19 14 15 9 8 3 0 127
dones 6 4 1 3 1 2 1 0 0 0 0 18
total 11 33 7 22 20 16 16 9 8 3 0 145
Alimentació begudes
homes 16 26 35 42 31 28 19 15 11 2 0 225
dones 14 18 23 24 14 4 9 2 2 0 0 110
total 30 44 58 66 45 32 28 17 13 2 0 335
Textil, cuir confecció
homes 5 13 24 26 24 14 12 13 14 7 0 152
dones 34 43 42 40 41 30 19 6 4 2 0 261
total 39 56 66 66 65 44 31 19 18 9 0 413
Suro i fusta
homes 6 16 15 21 14 14 11 10 1 1 0 109
dones 2 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 16
total 8 20 20 24 16 14 11 10 1 1 0 125
Paper i arts gràfiques
homes 8 17 23 20 33 17 14 6 5 2 0 145
dones 19 22 16 12 8 10 0 2 1 0 0 90
total 27 39 39 32 41 27 14 8 6 2 0 235
Plàstics indústria manufacturera
homes 22 45 14 31 19 28 23 15 17 6 0 220
dones 16 27 18 19 10 4 1 1 4 0 0 100
total 38 72 32 50 29 32 24 16 21 6 0 320
Construcció
homes 26 58 53 41 39 60 57 50 26 12 1 423
dones 3 1 2 0 2 0 0 2 0 1 0 11
total 29 59 55 41 41 60 57 52 26 13 1 434
Comerç i reparació
homes 30 66 64 68 62 67 47 35 24 18 3 484
dones 31 62 55 48 52 46 27 15 23 5 3 367
total 61 128 119 116 114 113 74 50 47 23 6 851
Hostaleria i restauració
homes 13 29 26 12 13 18 16 7 8 3 0 145
dones 5 14 20 14 15 14 10 14 1 3 1 111
total 18 43 46 26 28 32 26 21 9 6 1 256
Transports i activitats annexes
homes 4 29 55 40 49 47 32 36 24 6 2 324
dones 5 13 6 2 6 4 2 1 1 1 0 41
total 9 42 61 42 55 51 34 37 25 7 2 365
Comunicacions
homes 2 5 11 12 9 8 4 2 1 0 0 54
dones 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 7
total 2 6 13 15 10 8 4 2 1 0 0 61
Assegurances i financeres
homes 0 4 12 18 15 14 7 3 3 0 0 76
dones 1 8 7 8 9 2 3 1 1 0 1 41
total 1 12 19 26 24 16 10 4 4 0 1 117
Servei empr. lloguers
homes 4 20 23 16 23 17 8 5 1 2 0 119
dones 8 14 6 11 6 5 2 1 0 0 2 55
total 12 34 29 27 29 22 10 6 1 2 2 174
Adm. pública, defensa i SS
homes 0 13 13 33 22 9 13 7 4 3 0 117
dones 3 5 11 12 14 4 2 3 1 1 0 56
total 3 18 24 45 36 13 15 10 5 4 0 173
Educació i investigació
homes 1 9 12 15 18 12 6 6 4 1 0 84
dones 7 13 27 32 18 22 8 4 3 0 0 134
total 8 22 39 47 36 34 14 10 7 1 0 218
Sanitat i assis. social
homes 0 3 6 8 8 6 2 3 4 0 0 40
dones 3 10 20 21 19 11 6 2 4 0 0 96
total 3 13 26 29 27 17 8 5 8 0 0 136
Altres serveis
homes 2 6 5 9 5 5 6 2 2 0 0 42
dones 8 19 16 21 21 30 21 13 8 2 2 161
total 10 25 21 30 26 35 27 15 10 2 2 203
Total
homes 238 555 551 597 616 593 454 342 235 98 8 4.287
dones 211 349 333 327 274 211 119 77 59 17 11 1.988
total 449 904 884 924 890 804 573 419 294 115 19 6.275
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Santa Perpètua de Mogoda

Opciones
Búsqueda por nombre