Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Sant Vicenç de Castellet. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 0 0 1 0 1 3 0 3 7 1 0 16
dones 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 7
total 1 0 1 0 2 4 1 3 9 2 0 23
Pesca
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Extracció gas i petroli
homes 1 1 1 0 1 1 0 0 3 1 0 9
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 1 1 1 0 1 1 0 0 3 1 0 9
Electricitat gas i aigua
homes 1 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0 8
dones 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
total 1 0 1 0 0 3 1 1 2 0 0 9
Extracció i transformació minerals
homes 1 16 17 15 18 12 22 21 12 6 1 141
dones 1 4 5 2 3 2 0 0 1 0 0 18
total 2 20 22 17 21 14 22 21 13 6 1 159
Indústria química
homes 1 5 2 3 2 7 3 3 1 0 0 27
dones 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6
total 2 7 3 4 3 7 3 3 1 0 0 33
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 19 32 28 26 36 31 25 18 14 5 0 234
dones 11 15 8 7 12 2 1 3 0 0 0 59
total 30 47 36 33 48 33 26 21 14 5 0 293
Material transport
homes 0 1 4 4 2 3 2 0 3 0 0 19
dones 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
total 0 3 4 5 3 3 2 0 3 0 0 23
Alimentació begudes
homes 1 5 5 1 4 5 5 2 5 3 0 36
dones 1 5 1 1 1 1 4 1 1 0 0 16
total 2 10 6 2 5 6 9 3 6 3 0 52
Textil, cuir confecció
homes 14 18 31 42 36 28 32 23 17 10 0 251
dones 13 25 41 60 47 44 25 14 14 3 0 286
total 27 43 72 102 83 72 57 37 31 13 0 537
Suro i fusta
homes 10 2 6 4 6 7 6 2 5 3 0 51
dones 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 5
total 10 2 8 5 6 9 6 2 5 3 0 56
Paper i arts gràfiques
homes 2 0 4 5 4 0 2 2 0 1 0 20
dones 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
total 2 0 4 7 4 0 2 2 0 1 0 22
Plàstics indústria manufacturera
homes 1 4 4 0 2 3 4 1 0 0 1 20
dones 2 4 1 5 2 0 0 0 0 0 0 14
total 3 8 5 5 4 3 4 1 0 0 1 34
Construcció
homes 15 49 56 37 54 42 39 37 27 10 0 366
dones 0 4 3 4 2 0 2 0 0 0 0 15
total 15 53 59 41 56 42 41 37 27 10 0 381
Comerç i reparació
homes 7 17 21 19 26 16 14 8 13 10 1 152
dones 9 20 15 17 12 14 12 11 10 5 4 129
total 16 37 36 36 38 30 26 19 23 15 5 281
Hostaleria i restauració
homes 6 2 9 5 11 3 1 4 5 4 1 51
dones 0 5 7 5 6 5 3 3 3 0 0 37
total 6 7 16 10 17 8 4 7 8 4 1 88
Transports i activitats annexes
homes 0 6 8 21 21 12 11 5 10 2 0 96
dones 0 1 3 4 2 1 2 1 0 0 1 15
total 0 7 11 25 23 13 13 6 10 2 1 111
Comunicacions
homes 1 1 2 0 4 4 2 0 1 1 0 16
dones 1 1 4 1 0 2 0 0 0 0 0 9
total 2 2 6 1 4 6 2 0 1 1 0 25
Assegurances i financeres
homes 0 2 5 4 13 4 4 2 1 2 0 37
dones 1 6 1 1 3 1 0 0 1 0 0 14
total 1 8 6 5 16 5 4 2 2 2 0 51
Servei empr. lloguers
homes 1 6 6 7 3 3 3 0 1 0 0 30
dones 1 6 7 0 1 0 0 2 0 0 0 17
total 2 12 13 7 4 3 3 2 1 0 0 47
Adm. pública, defensa i SS
homes 1 7 5 9 5 1 4 1 2 1 0 36
dones 0 8 8 6 9 2 1 2 0 0 0 36
total 1 15 13 15 14 3 5 3 2 1 0 72
Educació i investigació
homes 2 3 6 7 2 2 3 0 0 1 0 26
dones 4 10 13 15 11 6 2 4 2 1 3 71
total 6 13 19 22 13 8 5 4 2 2 3 97
Sanitat i assis. social
homes 0 3 3 5 2 1 0 2 1 0 0 17
dones 0 5 3 5 2 2 3 1 0 0 0 21
total 0 8 6 10 4 3 3 3 1 0 0 38
Altres serveis
homes 1 1 1 4 3 5 2 0 4 0 1 22
dones 1 4 10 3 7 7 5 7 7 2 1 54
total 2 5 11 7 10 12 7 7 11 2 2 76
Total
homes 85 181 226 218 256 195 185 135 134 61 5 1.681
dones 47 127 134 141 123 93 61 49 41 12 9 837
total 132 308 360 359 379 288 246 184 175 73 14 2.518
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Sant Vicenç de Castellet

Options
Search by name