Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Campllong. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 0 0 0 3 3 0 3 4 5 4 0 22
dones 0 0 0 0 2 0 1 1 3 1 0 8
total 0 0 0 3 5 0 4 5 8 5 0 30
Pesca
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricitat gas i aigua
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció i transformació minerals
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústria química
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 2 0 1 1 2 1 0 0 2 2 0 11
dones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
total 2 0 1 2 2 1 0 0 2 2 0 12
Material transport
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alimentació begudes
homes 1 3 3 2 1 0 1 2 2 4 0 19
dones 0 6 4 0 0 1 1 1 0 1 0 14
total 1 9 7 2 1 1 2 3 2 5 0 33
Textil, cuir confecció
homes 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
total 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Suro i fusta
homes 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
total 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Paper i arts gràfiques
homes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Plàstics indústria manufacturera
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcció
homes 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 7
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 7
Comerç i reparació
homes 1 3 0 2 0 1 2 1 0 1 0 11
dones 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
total 1 3 0 3 1 1 2 1 0 1 0 13
Hostaleria i restauració
homes 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
dones 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5
total 1 3 0 2 1 0 0 2 0 0 0 9
Transports i activitats annexes
homes 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Comunicacions
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assegurances i financeres
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servei empr. lloguers
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adm. pública, defensa i SS
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educació i investigació
homes 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Sanitat i assis. social
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altres serveis
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total
homes 4 8 6 12 7 6 6 9 9 12 0 79
dones 1 7 6 5 5 1 2 3 4 2 0 36
total 5 15 12 17 12 7 8 12 13 14 0 115
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Campllong

Opciones
Búsqueda por nombre