Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Quart. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 2 1 1 1 0 1 3 3 3 4 0 19
dones 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 6
total 3 1 1 2 0 1 3 4 3 7 0 25
Pesca
homes 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Extracció gas i petroli
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricitat gas i aigua
homes 0 0 1 3 1 5 0 0 0 0 1 11
dones 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
total 0 0 1 4 2 6 0 0 0 0 1 14
Extracció i transformació minerals
homes 0 1 2 2 4 2 1 1 0 1 1 15
dones 2 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 9
total 2 1 2 3 7 3 2 2 0 1 1 24
Indústria química
homes 2 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 8
dones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
total 2 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 9
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 3 12 3 6 13 8 2 1 2 0 1 51
dones 1 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 13
total 4 16 6 10 13 9 2 1 2 0 1 64
Material transport
homes 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5
dones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 6
Alimentació begudes
homes 2 7 3 8 5 11 11 6 6 2 1 62
dones 3 3 5 6 2 2 2 2 1 0 0 26
total 5 10 8 14 7 13 13 8 7 2 1 88
Textil, cuir confecció
homes 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 5
dones 0 1 2 1 1 4 1 1 0 0 0 11
total 0 1 2 3 2 5 1 1 1 0 0 16
Suro i fusta
homes 4 2 2 3 6 3 1 6 2 2 0 31
dones 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 7
total 5 3 2 4 9 3 1 7 2 2 0 38
Paper i arts gràfiques
homes 1 2 0 3 3 0 1 0 1 1 0 12
dones 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
total 1 2 1 4 4 0 1 0 1 1 0 15
Plàstics indústria manufacturera
homes 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
dones 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4
Construcció
homes 12 21 12 11 9 13 16 11 4 0 0 109
dones 2 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 8
total 14 21 12 12 10 14 18 11 5 0 0 117
Comerç i reparació
homes 6 8 12 17 13 18 8 5 9 1 0 97
dones 4 6 8 6 12 2 5 4 2 4 1 54
total 10 14 20 23 25 20 13 9 11 5 1 151
Hostaleria i restauració
homes 0 1 0 4 1 2 3 2 1 0 0 14
dones 0 1 1 1 2 2 2 1 2 0 0 12
total 0 2 1 5 3 4 5 3 3 0 0 26
Transports i activitats annexes
homes 1 3 3 6 1 8 2 0 4 4 0 32
dones 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
total 3 3 3 6 1 8 2 0 4 4 0 34
Comunicacions
homes 0 1 0 0 3 2 1 0 2 0 0 9
dones 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 6
total 1 2 1 1 3 3 1 1 2 0 0 15
Assegurances i financeres
homes 0 0 0 9 6 7 1 1 0 1 0 25
dones 0 3 1 1 4 1 0 0 0 0 0 10
total 0 3 1 10 10 8 1 1 0 1 0 35
Servei empr. lloguers
homes 0 2 4 5 4 5 1 2 2 1 0 26
dones 0 3 1 5 3 1 1 0 0 0 0 14
total 0 5 5 10 7 6 2 2 2 1 0 40
Adm. pública, defensa i SS
homes 0 1 3 1 4 0 0 1 0 2 0 12
dones 0 2 5 3 7 0 0 2 0 0 0 19
total 0 3 8 4 11 0 0 3 0 2 0 31
Educació i investigació
homes 1 0 2 1 2 4 0 1 1 1 0 13
dones 1 4 5 7 7 7 3 0 0 0 0 34
total 2 4 7 8 9 11 3 1 1 1 0 47
Sanitat i assis. social
homes 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 5
dones 0 0 1 9 10 1 0 0 2 0 0 23
total 0 0 1 9 11 4 0 0 2 0 1 28
Altres serveis
homes 0 1 0 0 2 2 3 0 0 0 0 8
dones 2 4 3 2 4 4 4 0 1 1 2 27
total 2 5 3 2 6 6 7 0 1 1 2 35
Total
homes 35 64 49 84 81 97 56 44 39 20 5 574
dones 21 33 38 53 61 29 21 14 9 8 3 290
total 56 97 87 137 142 126 77 58 48 28 8 864
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Quart

Opciones
Búsqueda por nombre