Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Salt. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 4 7 13 11 8 9 5 6 7 9 2 81
dones 2 1 2 2 2 2 2 5 3 3 2 26
total 6 8 15 13 10 11 7 11 10 12 4 107
Pesca
homes 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5
dones 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
total 0 1 3 0 1 2 1 0 0 0 0 8
Extracció gas i petroli
homes 1 2 1 0 1 3 1 1 2 1 0 13
dones 0 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 8
total 1 6 3 1 1 3 1 2 2 1 0 21
Electricitat gas i aigua
homes 2 12 16 17 11 10 6 11 9 2 0 96
dones 0 5 2 2 1 2 1 0 0 0 0 13
total 2 17 18 19 12 12 7 11 9 2 0 109
Extracció i transformació minerals
homes 5 16 17 12 13 9 12 6 10 4 1 105
dones 3 1 4 5 3 5 1 1 3 0 0 26
total 8 17 21 17 16 14 13 7 13 4 1 131
Indústria química
homes 3 17 29 14 18 15 19 5 9 2 0 131
dones 2 8 4 1 4 1 0 0 0 1 0 21
total 5 25 33 15 22 16 19 5 9 3 0 152
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 26 82 97 98 78 65 51 36 34 16 1 584
dones 6 16 22 26 17 10 8 8 4 2 0 119
total 32 98 119 124 95 75 59 44 38 18 1 703
Material transport
homes 1 10 13 7 13 4 4 2 4 2 0 60
dones 2 1 4 4 2 2 0 0 0 0 0 15
total 3 11 17 11 15 6 4 2 4 2 0 75
Alimentació begudes
homes 24 54 53 60 73 62 48 53 29 11 2 469
dones 20 37 37 33 31 20 12 7 10 2 0 209
total 44 91 90 93 104 82 60 60 39 13 2 678
Textil, cuir confecció
homes 8 33 42 44 38 37 31 36 46 15 0 330
dones 12 58 63 119 94 67 52 63 45 14 0 587
total 20 91 105 163 132 104 83 99 91 29 0 917
Suro i fusta
homes 15 20 27 16 19 14 24 12 21 9 1 178
dones 2 5 2 3 1 2 1 3 3 3 0 25
total 17 25 29 19 20 16 25 15 24 12 1 203
Paper i arts gràfiques
homes 3 10 27 13 33 31 19 14 13 2 0 165
dones 6 11 9 14 4 3 1 0 0 1 0 49
total 9 21 36 27 37 34 20 14 13 3 0 214
Plàstics indústria manufacturera
homes 3 4 5 4 6 4 7 6 5 2 1 47
dones 1 9 6 4 2 3 6 3 0 1 0 35
total 4 13 11 8 8 7 13 9 5 3 1 82
Construcció
homes 61 132 135 126 135 121 96 74 44 23 4 951
dones 16 15 15 13 9 6 6 4 1 2 2 89
total 77 147 150 139 144 127 102 78 45 25 6 1.040
Comerç i reparació
homes 75 116 114 124 105 111 63 66 54 22 7 857
dones 81 140 102 75 58 50 34 21 22 9 3 595
total 156 256 216 199 163 161 97 87 76 31 10 1.452
Hostaleria i restauració
homes 16 20 20 23 15 14 14 8 7 6 1 144
dones 11 25 18 26 20 19 16 13 7 4 0 159
total 27 45 38 49 35 33 30 21 14 10 1 303
Transports i activitats annexes
homes 8 41 42 64 53 38 36 20 23 13 0 338
dones 4 10 10 5 8 1 3 1 2 1 2 47
total 12 51 52 69 61 39 39 21 25 14 2 385
Comunicacions
homes 3 17 11 17 27 29 13 8 5 2 2 134
dones 0 7 8 8 9 8 1 2 2 2 0 47
total 3 24 19 25 36 37 14 10 7 4 2 181
Assegurances i financeres
homes 0 12 26 25 20 21 10 6 7 4 0 131
dones 9 12 15 11 10 8 3 1 2 0 2 73
total 9 24 41 36 30 29 13 7 9 4 2 204
Servei empr. lloguers
homes 14 32 36 36 23 16 11 4 3 2 2 179
dones 15 47 32 27 13 11 6 6 7 1 0 165
total 29 79 68 63 36 27 17 10 10 3 2 344
Adm. pública, defensa i SS
homes 2 22 40 46 50 30 20 20 20 14 3 267
dones 8 23 41 28 43 18 10 4 9 6 2 192
total 10 45 81 74 93 48 30 24 29 20 5 459
Educació i investigació
homes 7 23 32 30 25 21 11 12 8 8 0 177
dones 5 40 40 42 33 24 20 12 11 3 2 232
total 12 63 72 72 58 45 31 24 19 11 2 409
Sanitat i assis. social
homes 4 12 14 24 10 14 12 12 9 8 3 122
dones 8 26 42 48 50 34 31 19 15 10 1 284
total 12 38 56 72 60 48 43 31 24 18 4 406
Altres serveis
homes 3 10 20 19 10 6 8 9 13 4 0 102
dones 26 44 49 39 51 54 39 23 32 13 7 377
total 29 54 69 58 61 60 47 32 45 17 7 479
Total
homes 288 705 831 830 785 685 522 427 382 181 30 5.666
dones 239 545 531 536 465 351 253 197 178 78 23 3.396
total 527 1.250 1.362 1.366 1.250 1.036 775 624 560 259 53 9.062
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Salt

Options
Search by name