Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Montellà i Martinet. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 0 2 1 3 2 6 1 6 3 1 1 26
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
total 0 2 1 3 2 6 1 6 4 1 1 27
Pesca
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricitat gas i aigua
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Extracció i transformació minerals
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústria química
homes 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
dones 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
total 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 7
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 7
Material transport
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alimentació begudes
homes 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4
dones 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4
total 0 1 3 1 1 0 0 1 1 0 0 8
Textil, cuir confecció
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
total 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Suro i fusta
homes 0 2 0 2 0 0 1 1 3 0 0 9
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 2 0 2 0 0 1 1 3 0 0 9
Paper i arts gràfiques
homes 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Plàstics indústria manufacturera
homes 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 5
dones 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
total 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 6
Construcció
homes 0 3 3 2 4 1 3 2 1 2 0 21
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 3 3 2 4 1 3 2 1 2 0 21
Comerç i reparació
homes 2 3 3 4 1 2 2 0 4 1 0 22
dones 0 2 0 4 0 0 4 5 1 2 0 18
total 2 5 3 8 1 2 6 5 5 3 0 40
Hostaleria i restauració
homes 1 4 8 3 4 2 1 0 1 1 1 26
dones 3 5 4 1 1 2 0 1 1 0 0 18
total 4 9 12 4 5 4 1 1 2 1 1 44
Transports i activitats annexes
homes 0 0 1 0 4 1 0 3 3 2 1 15
dones 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
total 0 0 1 0 4 1 1 3 3 2 1 16
Comunicacions
homes 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Assegurances i financeres
homes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
total 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Servei empr. lloguers
homes 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Adm. pública, defensa i SS
homes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
dones 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
total 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4
Educació i investigació
homes 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 6
dones 0 1 2 0 3 1 0 0 1 0 0 8
total 0 1 2 3 5 1 0 0 1 0 1 14
Sanitat i assis. social
homes 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
dones 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4
Altres serveis
homes 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
dones 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 7
total 0 0 1 5 0 1 2 0 0 1 0 10
Total
homes 4 18 22 25 18 13 11 15 16 10 4 156
dones 3 9 9 12 6 5 5 8 6 3 1 67
total 7 27 31 37 24 18 16 23 22 13 5 223
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Montellà i Martinet

Opciones
Búsqueda por nombre