Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més Verdú. 1991
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 49 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 0 2 9 5 11 5 5 8 26 25 0 96
dones 2 0 2 3 2 1 3 8 16 21 3 61
total 2 2 11 8 13 6 8 16 42 46 3 157
Pesca
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricitat gas i aigua
homes 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Extracció i transformació minerals
homes 0 1 1 1 3 2 0 3 2 2 0 15
dones 0 0 1 1 1 0 1 0 2 2 0 8
total 0 1 2 2 4 2 1 3 4 4 0 23
Indústria química
homes 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Construcció maquinària i mat. elèctric
homes 1 4 3 3 4 1 1 1 0 0 1 19
dones 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
total 1 5 3 4 5 1 1 1 0 0 1 22
Material transport
homes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Alimentació begudes
homes 0 1 1 1 1 1 1 1 3 0 0 10
dones 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
total 0 1 1 1 1 1 1 2 3 2 0 13
Textil, cuir confecció
homes 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
dones 1 8 4 4 2 7 4 5 4 1 1 41
total 1 9 5 4 2 7 4 5 4 1 1 43
Suro i fusta
homes 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
Paper i arts gràfiques
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plàstics indústria manufacturera
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcció
homes 2 7 6 6 6 5 3 0 3 3 0 41
dones 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
total 2 7 6 6 6 6 3 0 3 3 0 42
Comerç i reparació
homes 0 6 2 4 4 4 2 1 1 0 0 24
dones 0 1 1 3 1 4 2 0 3 2 1 18
total 0 7 3 7 5 8 4 1 4 2 1 42
Hostaleria i restauració
homes 0 0 4 1 1 0 0 0 0 2 0 8
dones 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
total 0 0 4 2 1 0 1 0 0 3 0 11
Transports i activitats annexes
homes 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
total 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
Comunicacions
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Assegurances i financeres
homes 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
Servei empr. lloguers
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
total 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Adm. pública, defensa i SS
homes 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
dones 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 6
total 0 1 1 2 2 0 0 0 2 1 0 9
Educació i investigació
homes 0 3 1 3 0 0 1 0 0 1 0 9
dones 1 1 5 2 0 1 1 0 0 0 1 12
total 1 4 6 5 0 1 2 0 0 1 1 21
Sanitat i assis. social
homes 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
dones 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4
total 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 7
Altres serveis
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7
total 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7
Total
homes 3 28 33 31 32 19 15 16 37 36 1 251
dones 4 13 16 19 10 15 13 15 27 31 7 170
total 7 41 49 50 42 34 28 31 64 67 8 421
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Verdú

Opciones
Búsqueda por nombre