Saltar al contenido principal
Població ocupada segons branques d'activitat i sexe Alta Ribagorça. 2011
Homes Dones Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca .. .. ..
Indústries extractives .. .. ..
Indústries manufactureres .. .. ..
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat .. .. ..
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. .. ..
Construcció .. .. ..
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes .. .. ..
Transport i emmagatzematge .. .. ..
Hostaleria .. .. ..
Informació i comunicacions .. .. ..
Activitats financeres i d'assegurances .. .. ..
Activitats immobiliàries .. .. ..
Activitats professionals, científiques i tècniques .. .. ..
Activitats administratives i serveis auxiliars .. .. ..
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria .. .. ..
Educació .. .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials .. .. ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment .. .. ..
Altres serveis .. .. ..
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. .. ..
Organismes extraterritorials .. .. ..
Total .. .. ..
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geografico: Alta Ribagorça

Opciones