Saltar al contingut principal
Població ocupada segons branques d'activitat i sexe Pla de l'Estany. 2011
Homes Dones Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 448 134 582
Indústries extractives .. .. ..
Indústries manufactureres 2.526 978 3.504
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat .. .. ..
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. .. ..
Construcció 1.343 149 1.492
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 830 993 1.823
Transport i emmagatzematge 234 93 327
Hostaleria 141 230 371
Informació i comunicacions 216 66 282
Activitats financeres i d'assegurances 182 306 488
Activitats immobiliàries .. .. 67
Activitats professionals, científiques i tècniques 269 180 449
Activitats administratives i serveis auxiliars 220 280 500
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 241 469 710
Educació 345 974 1.319
Activitats sanitàries i de serveis socials 242 866 1.108
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 174 162 336
Altres serveis 139 305 444
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. 114 142
Organismes extraterritorials .. .. ..
Total 7.701 6.395 14.096
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Pla de l'Estany

Opcions