Saltar al contingut principal
Població ocupada segons branques d'activitat i sexe Barcelona. 2011
Homes Dones Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.743 1.419 3.162
Indústries extractives 298 185 483
Indústries manufactureres 43.856 24.304 68.160
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2.730 1.580 4.309
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 1.610 1.110 2.720
Construcció 22.642 6.684 29.327
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 43.707 43.052 86.760
Transport i emmagatzematge 23.199 7.255 30.455
Hostaleria 26.890 20.628 47.518
Informació i comunicacions 28.527 14.238 42.765
Activitats financeres i d'assegurances 15.493 12.151 27.644
Activitats immobiliàries 2.889 3.796 6.685
Activitats professionals, científiques i tècniques 35.001 31.417 66.418
Activitats administratives i serveis auxiliars 10.611 16.065 26.677
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 19.343 23.137 42.480
Educació 21.337 41.957 63.295
Activitats sanitàries i de serveis socials 20.698 49.815 70.514
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 9.642 7.491 17.133
Altres serveis 10.265 15.305 25.570
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 2.490 15.385 17.875
Organismes extraterritorials 514 914 1.428
Total 343.487 337.890 681.377
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Barcelona

Selecció per nivell geogràfic