Saltar al contingut principal
Població ocupada segons branques d'activitat i edat Barcelona. 2011
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca .. .. 488 371 380 298 445 390 296 194 158 3.162
Indústries extractives .. .. .. 187 .. .. .. .. .. .. .. 483
Indústries manufactureres .. 1.560 6.093 9.207 11.353 9.767 9.284 8.338 6.739 4.220 1.520 68.160
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat .. 205 541 795 694 508 475 473 377 137 .. 4.309
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. .. 163 487 505 502 316 358 181 110 .. 2.720
Construcció 155 715 2.564 4.644 5.283 3.839 3.793 2.789 2.695 2.167 683 29.327
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 807 5.582 9.989 12.545 12.016 11.267 10.390 9.156 7.341 5.266 2.400 86.760
Transport i emmagatzematge .. 1.008 2.012 4.010 4.812 4.281 4.807 3.985 3.361 1.554 521 30.455
Hostaleria 589 4.000 6.912 8.308 8.210 5.722 4.807 3.748 2.701 1.825 695 47.518
Informació i comunicacions .. 1.571 6.513 8.897 8.635 6.051 5.002 2.953 1.873 884 349 42.765
Activitats financeres i d'assegurances .. 622 2.736 4.218 4.405 4.105 2.835 4.156 3.247 1.078 220 27.644
Activitats immobiliàries .. .. 401 652 903 1.203 1.067 866 609 538 361 6.685
Activitats professionals, científiques i tècniques 169 1.901 9.829 12.641 12.120 8.717 7.127 5.617 4.203 2.711 1.383 66.418
Activitats administratives i serveis auxiliars .. 1.054 2.443 3.986 3.912 4.157 3.391 3.459 2.630 1.190 374 26.677
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria .. 666 2.472 4.742 6.010 6.258 7.271 6.554 4.877 2.830 758 42.480
Educació 365 2.788 5.962 8.381 8.167 8.552 8.939 9.106 6.914 3.034 1.086 63.295
Activitats sanitàries i de serveis socials 234 2.265 9.203 9.808 9.554 8.172 8.855 8.877 7.895 4.548 1.103 70.514
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 136 1.384 2.977 3.143 2.913 2.186 1.583 1.291 715 641 166 17.133
Altres serveis .. 1.287 3.123 4.619 3.275 3.408 3.099 2.804 2.190 1.260 451 25.570
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. 646 1.724 1.774 2.232 2.036 2.437 2.238 2.262 1.766 688 17.875
Organismes extraterritorials .. .. .. 340 306 179 139 135 .. .. .. 1.428
Total 3.103 27.576 76.248 103.755 105.770 91.272 86.110 77.302 61.226 36.055 12.960 681.377
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Barcelona

Opcions