Saltar al contingut principal
Població ocupada segons branques d'activitat i edat Barcelona. 2011
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 488 371 380 298 445 390 296 194 158 3.162
Indústries extractives .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 187 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 483
Indústries manufactureres .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.560 6.093 9.207 11.353 9.767 9.284 8.338 6.739 4.220 1.520 68.160
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 205 541 795 694 508 475 473 377 137 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.309
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 163 487 505 502 316 358 181 110 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.720
Construcció 155 715 2.564 4.644 5.283 3.839 3.793 2.789 2.695 2.167 683 29.327
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 807 5.582 9.989 12.545 12.016 11.267 10.390 9.156 7.341 5.266 2.400 86.760
Transport i emmagatzematge .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.008 2.012 4.010 4.812 4.281 4.807 3.985 3.361 1.554 521 30.455
Hostaleria 589 4.000 6.912 8.308 8.210 5.722 4.807 3.748 2.701 1.825 695 47.518
Informació i comunicacions .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.571 6.513 8.897 8.635 6.051 5.002 2.953 1.873 884 349 42.765
Activitats financeres i d'assegurances .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 622 2.736 4.218 4.405 4.105 2.835 4.156 3.247 1.078 220 27.644
Activitats immobiliàries .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 401 652 903 1.203 1.067 866 609 538 361 6.685
Activitats professionals, científiques i tècniques 169 1.901 9.829 12.641 12.120 8.717 7.127 5.617 4.203 2.711 1.383 66.418
Activitats administratives i serveis auxiliars .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.054 2.443 3.986 3.912 4.157 3.391 3.459 2.630 1.190 374 26.677
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 666 2.472 4.742 6.010 6.258 7.271 6.554 4.877 2.830 758 42.480
Educació 365 2.788 5.962 8.381 8.167 8.552 8.939 9.106 6.914 3.034 1.086 63.295
Activitats sanitàries i de serveis socials 234 2.265 9.203 9.808 9.554 8.172 8.855 8.877 7.895 4.548 1.103 70.514
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 136 1.384 2.977 3.143 2.913 2.186 1.583 1.291 715 641 166 17.133
Altres serveis .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.287 3.123 4.619 3.275 3.408 3.099 2.804 2.190 1.260 451 25.570
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 646 1.724 1.774 2.232 2.036 2.437 2.238 2.262 1.766 688 17.875
Organismes extraterritorials .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 340 306 179 139 135 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.428
Total 3.103 27.576 76.248 103.755 105.770 91.272 86.110 77.302 61.226 36.055 12.960 681.377
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Barcelona

Selecció per nivell geogràfic