Saltar al contenido principal
Població ocupada segons branques d'activitat i edat. Homes Catalunya. 2011
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 554 2.197 3.562 5.445 5.685 5.850 7.130 5.750 5.010 3.696 1.185 46.065
Indústries extractives .. 132 332 735 665 449 565 365 347 272 .. 3.911
Indústries manufactureres 1.324 10.721 25.362 48.548 58.954 51.534 45.471 38.365 30.912 14.560 3.468 329.219
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 125 507 1.912 3.041 2.615 1.980 1.740 1.844 1.660 454 113 15.991
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. 306 1.224 2.222 2.606 2.003 2.262 2.157 1.273 492 .. 14.694
Construcció 972 6.065 17.062 30.094 32.007 27.689 23.084 19.230 15.861 9.484 1.955 183.504
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 1.689 13.171 20.188 30.439 33.263 31.968 27.415 23.721 18.198 10.298 3.466 213.816
Transport i emmagatzematge 308 4.237 9.181 15.671 20.148 20.861 18.887 14.948 11.053 5.764 1.268 122.327
Hostaleria 1.403 8.668 12.125 13.784 14.916 12.419 11.285 8.498 7.044 3.978 1.154 95.273
Informació i comunicacions 238 3.561 11.709 15.923 15.120 11.178 7.930 4.860 2.602 1.164 451 74.733
Activitats financeres i d'assegurances .. 634 4.021 6.575 7.077 6.845 5.748 8.202 5.519 1.617 313 46.647
Activitats immobiliàries .. .. 657 977 1.231 1.079 1.466 1.130 934 808 447 8.849
Activitats professionals, científiques i tècniques 127 2.910 11.754 16.793 18.228 13.806 11.779 8.930 6.555 4.102 1.995 96.979
Activitats administratives i serveis auxiliars 160 2.372 3.869 6.472 6.991 7.019 6.684 5.549 4.455 2.235 343 46.148
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 154 2.376 5.685 12.211 14.389 13.516 13.669 11.855 8.189 4.077 1.108 87.230
Educació 457 3.110 6.255 10.119 9.837 10.482 10.102 9.800 8.304 3.548 998 73.012
Activitats sanitàries i de serveis socials 219 2.501 6.909 9.680 11.029 9.556 8.389 8.398 6.883 3.538 1.454 68.555
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 569 2.704 4.741 5.655 5.273 3.989 3.260 2.765 1.822 1.054 228 32.060
Altres serveis 345 2.001 4.931 8.176 8.250 6.912 6.115 5.344 3.838 2.418 749 49.080
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. 379 503 542 1.192 796 1.420 1.254 943 826 257 8.168
Organismes extraterritorials .. .. .. 343 332 212 232 158 113 .. .. 1.602
Total 8.879 68.721 152.042 243.444 269.807 240.144 214.635 183.123 141.515 74.441 21.113 1.617.864
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones