Saltar al contenido principal
Població ocupada segons branques d'activitat i edat. Dones Barcelona. 2011
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca .. .. .. .. 185 249 181 .. 189 94 103 1.419
Indústries extractives .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 185
Indústries manufactureres .. 612 2.861 3.222 3.837 3.445 2.996 2.917 2.297 1.389 677 24.304
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat .. .. 247 294 257 244 134 184 108 .. .. 1.580
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació .. .. .. 240 191 259 146 .. .. .. .. 1.110
Construcció .. 198 838 1.102 1.195 756 768 505 607 475 205 6.684
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 458 3.154 5.218 5.939 5.921 5.475 4.950 4.522 3.554 2.620 1.242 43.052
Transport i emmagatzematge .. 348 493 1.099 1.244 1.129 981 816 678 212 205 7.255
Hostaleria 338 1.605 3.003 3.597 3.448 2.269 2.036 1.820 1.365 857 289 20.628
Informació i comunicacions .. 512 1.964 2.913 2.858 2.080 1.741 1.092 696 287 .. 14.238
Activitats financeres i d'assegurances .. 369 1.335 2.155 2.386 1.763 1.079 1.279 1.122 526 124 12.151
Activitats immobiliàries .. .. 185 384 549 757 617 470 343 266 159 3.796
Activitats professionals, científiques i tècniques .. 1.099 5.046 6.289 6.228 4.083 3.050 2.433 1.706 1.044 316 31.417
Activitats administratives i serveis auxiliars .. 736 1.524 2.269 2.137 2.549 2.046 2.166 1.706 633 229 16.065
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria .. 265 1.238 2.488 3.137 3.274 4.436 3.469 2.832 1.616 350 23.137
Educació 252 1.808 4.109 5.263 5.429 5.327 6.301 6.435 4.585 1.780 668 41.957
Activitats sanitàries i de serveis socials 137 1.779 6.415 7.348 6.559 5.675 6.325 6.351 5.327 3.414 485 49.815
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 110 595 1.442 1.350 1.130 910 764 515 343 244 .. 7.491
Altres serveis .. 932 1.847 2.548 1.938 2.099 1.972 1.583 1.401 632 301 15.305
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. 517 1.544 1.630 2.018 1.824 2.010 1.859 1.946 1.381 598 15.385
Organismes extraterritorials .. .. .. 216 204 .. .. .. .. .. .. 914
Total 1.843 14.761 39.597 50.505 50.903 44.273 42.642 38.699 30.947 17.570 6.150 337.890
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geografico: Barcelona

Opciones