Skip to main content
Població ocupada segons branques d'activitat i professió Barcelona. 2011
Directors i gerents Tècnics científics Tècnics de suport Empleats administratius Treballadors serveis Treballadors qualificats primari Artesans i treballadors qualificats indústria Instal·ladors i muntadors Ocupacions elementals Ocupacions militars Totals
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 166 360 314 340 210 1.118 .. 308 270 .. 3.162
Indústries extractives .. .. 127 .. .. .. .. .. .. .. 483
Indústries manufactureres 8.892 9.389 15.699 9.127 3.058 .. 12.518 6.655 2.746 .. 68.160
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 332 939 1.286 1.090 .. .. 390 .. .. .. 4.309
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 319 543 545 349 .. .. 151 169 566 .. 2.720
Construcció 1.672 4.543 5.561 2.948 1.051 .. 10.719 1.101 1.698 .. 29.327
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 8.057 6.159 10.858 10.778 36.119 106 6.783 2.688 5.196 .. 86.760
Transport i emmagatzematge 1.936 1.008 2.883 7.789 2.032 .. 1.020 11.361 2.406 .. 30.455
Hostaleria 2.911 699 2.076 4.046 29.807 .. 488 487 6.867 .. 47.518
Informació i comunicacions 4.845 11.656 15.112 6.137 1.948 .. 1.179 689 1.130 .. 42.765
Activitats financeres i d'assegurances 3.506 4.976 4.174 13.656 460 .. 204 153 516 .. 27.644
Activitats immobiliàries 1.167 864 1.835 2.328 276 .. 126 .. .. .. 6.685
Activitats professionals, científiques i tècniques 5.107 35.479 12.010 9.224 1.567 .. 1.067 665 1.200 .. 66.418
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.469 1.641 2.500 9.819 3.075 454 356 443 6.908 .. 26.677
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 1.622 11.241 7.729 12.470 6.403 195 586 681 1.140 413 42.480
Educació 1.805 43.168 5.905 4.433 3.692 308 1.488 460 1.964 .. 63.295
Activitats sanitàries i de serveis socials 2.021 37.474 5.692 7.163 13.637 202 978 828 2.507 .. 70.514
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.365 2.294 5.745 2.793 1.944 .. 1.708 476 717 .. 17.133
Altres serveis 1.320 2.857 3.490 4.208 9.693 .. 1.355 976 1.598 .. 25.570
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. .. .. 248 4.809 152 .. 212 12.097 .. 17.875
Organismes extraterritorials 159 557 216 333 .. .. .. .. .. .. 1.428
Total 48.745 176.040 103.891 109.363 120.005 2.992 41.384 28.600 49.653 704 681.377
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Barcelona

Options