Saltar al contenido principal
Població ocupada segons branques d'activitat i professió. Homes Barcelona. 2011
Directors i gerents Tècnics científics Tècnics de suport Empleats administratius Treballadors serveis Treballadors qualificats primari Artesans i treballadors qualificats indústria Instal·ladors i muntadors Ocupacions elementals Ocupacions militars Totals
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca .. .. .. .. .. 687 .. 271 .. .. 1.743
Indústries extractives .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 298
Indústries manufactureres 6.671 5.739 9.917 3.120 1.229 .. 10.114 4.977 2.049 .. 43.856
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 203 592 974 360 .. .. 374 .. .. .. 2.730
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 207 270 309 .. .. .. .. 156 397 .. 1.610
Construcció 1.398 2.796 4.330 951 749 .. 9.981 922 1.490 .. 22.642
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 5.407 2.741 6.957 4.129 13.066 .. 5.335 2.099 3.898 .. 43.707
Transport i emmagatzematge 1.619 758 1.919 4.269 1.182 .. 894 10.496 2.041 .. 23.199
Hostaleria 2.047 307 1.035 1.972 17.735 .. 301 353 3.041 .. 26.890
Informació i comunicacions 3.442 8.063 11.419 2.568 949 .. 955 482 628 .. 28.527
Activitats financeres i d'assegurances 2.783 2.835 2.357 6.687 296 .. 136 .. 322 .. 15.493
Activitats immobiliàries 755 445 840 622 123 .. .. .. .. .. 2.889
Activitats professionals, científiques i tècniques 3.365 20.225 6.635 2.419 815 .. 688 438 352 .. 35.001
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.057 682 975 2.920 2.304 381 275 304 1.701 .. 10.611
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 997 4.744 2.633 4.379 4.832 116 414 482 403 344 19.343
Educació 877 13.948 2.292 1.078 1.521 .. 639 315 481 .. 21.337
Activitats sanitàries i de serveis socials 985 11.788 1.858 1.305 3.054 .. 469 663 477 .. 20.698
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 859 1.287 3.415 1.032 1.165 .. 1.183 315 338 .. 9.642
Altres serveis 523 1.111 2.162 1.417 2.973 .. 1.022 556 490 .. 10.265
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi .. .. .. .. 1.554 .. .. 188 548 .. 2.490
Organismes extraterritorials .. .. 126 .. .. .. .. .. .. .. 514
Total 33.470 78.631 60.455 39.535 53.778 1.842 33.160 23.290 18.825 500 343.487
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geografico: Barcelona

Opciones