Skip to main content
Població espanyola ocupada segons branques d'activitat i sexe Barcelona. 2011
Homes Dones Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.241 1.182 2.424
Indústries extractives 183 161 344
Indústries manufactureres 38.329 20.620 58.949
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2.504 1.364 3.868
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 1.509 987 2.496
Construcció 17.206 5.679 22.886
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 34.670 36.543 71.213
Transport i emmagatzematge 20.290 6.284 26.574
Hostaleria 15.118 12.779 27.897
Informació i comunicacions 23.009 11.535 34.544
Activitats financeres i d'assegurances 14.339 11.381 25.720
Activitats immobiliàries 2.502 3.493 5.995
Activitats professionals, científiques i tècniques 29.247 25.958 55.205
Activitats administratives i serveis auxiliars 8.493 12.125 20.618
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 18.397 22.179 40.577
Educació 17.899 37.721 55.619
Activitats sanitàries i de serveis socials 16.662 43.307 59.968
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 8.054 6.350 14.404
Altres serveis 7.840 11.976 19.816
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 1.660 5.641 7.300
Organismes extraterritorials 376 718 1.095
Total 279.527 277.984 557.510
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Barcelona

Options